Du är här

2017-08-30

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group AB (publ): genomför riktad nyemission

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har den 30 augusti
2017 beslutat om en riktad nyemission till en mindre grupp
investerare om totalt 40 000 000 aktier, motsvarande 10,8 MSEK.

Abelco Investment Group AB (publ) riktar en nyemission till en mindre
grupp nya investerare omfattande 40 miljoner aktier till en kurs om
0,27 kr per aktie, innebärande 10,8 miljoner kronor före
emissionskostnader.

Skäl till nyemissionen är för att stödja dotterbolaget Mockfjärdshus
ABs tidigare kommunicerade förvärv av fastigheten Spiran 1 i Solna,
Stockholm, i tillägg till att stärka Abelcos finansiella ställning
och rörelsefrihet att agera kring de investeringsmöjligheter som
Abelco löpande utvärderar.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för
den riktade emissionen är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra
kapitalanskaffning för ovan nämnda investeringsområden.

Emissionen sker med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 8 mars
2017.

· Teckningskursen 0,27 kr per aktie baseras på volymviktad
genomsnittskurs senaste 10 handelsdagarna (16 augusti - 29 augusti
2017), med en rabatt om knappt 7%.

· Abelco tillförs genom emissionen 10,8 MSEK före
emissionskostnader.

· Teckningstiden är satt till 30 augusti - 4 september 2017.
· Likviddag är planerad till 6 september 2017.
· Genom emissionen ökar antalet aktier med 40 000 000 aktier, från
216 600 000 aktier till att totalt uppgå till 256 600 000 aktier.

· För existerande aktieägare resulterar emissionen i en
utspädningseffekt om ca 15,6% av både kapital och röster i bolaget.

· Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med 4 000 000 kr, från
21 660 000 kr till 25 660 000 kr.

Den riktade nyemissionen tecknas enligt följande:

Investerare Antal aktier Belopp, kr

Tommy Sunesson 7 500 000 2 025 000

Avanza Pension* 32 500 000 8 775 000

Totalt 40 000 000 10 800 000

* Avanza Pension tecknar i 5 investerares ställe, genom
kapitalförsäkring.

För mer information kontakta:

Henrik Sundewall, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
076 - 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar inom tydliga segment med
förutbestämd kravprofil. Genom samarbete med bl.a. FrontOffice Nordic
AB (publ) m.fl. skapas investeringsförutsättningar till hög
avkastning till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-gr...
http://mb.cision.com/Main/15414/2336326/715784.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.