Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-04

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group AB (publ): information om teckningsoption, TO 1, första handelsdag 7 septe...

Abelco Investment Group AB (publ) meddelade 28 augusti 2018 om att
avstämningsdag för kostnadsfria teckningsoptioner, TO 1, sattes till
3 september 2018. Bolaget meddelar härmed att första dag för handel i
teckningsoption, TO 1, är satt till 7 september 2018.

Den av Bolaget tidigare aviserade nyemissionen om ca 16,1 MSEK
genomfördes i s.k. units, innehållande aktier och teckningsoptioner.
I samband med denna nyemission meddelades även att Bolaget ger ut
kostnadsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare,
för att skydda dessa och reducera utspädningseffekten. För varje
tiotal (10) per avstämningsdagen den 3 september 2018 innehavda
aktier i Abelco Investment Group AB (publ) erhålles en (1)
teckningsoption, TO 1, vederlagsfritt.

Första handelsdag i teckningsoption, TO 1, är satt till fredag 7
september 2018.

Villkor i sammandrag för teckningsoption, TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 tilldelas för varje tiotal (10)
aktier som innehas per avstämningsdagen 3 september 2018. Avrundning
sker nedåt.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie (med förbehåll för
standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) till en kurs om
0,12 kronor under teckningsperioden.

Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption av serie TO
1 kan ske från 1 juni 2020 till och med 30 juni 2020.

Första handelsdag för teckningsoption av serie TO 1 är satt till 7
september 2018.

Sista handelsdag för teckningsoption av serie TO 1 är satt till 26
juni 2020.

Fullständiga villkor för teckningsoption av serie TO 1 kommer att
publiceras på Abelco Investment Group ABs (publ) hemsida
(www.abelco.se) inför handelsstart.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Telefon: +46 (0)72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt
strategin: investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed
investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig
risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
september 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-gr...
http://mb.cision.com/Main/15414/2608395/902927.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.