Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-03

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group AB (publ) slutför förvärv av 100% i Hembad

Abelco Investment Group AB (publ) har slutfört förvärv av 100% av
kapital och röster i Hembad Sverige AB, från delägda JVM Group AB.
Hembad Sverige AB förvärvas till 100% till en köpeskilling om 3,5
MSEK.

Hembad Sverige AB, idag helägt dotterbolag till det av Abelco delägda
JVM Group AB, omsatte under 2016 ca 18 Mkr. Under första tertialet
2017 översteg omsättningen 6 Mkr. Målsättningen är att uppnå en
årsomsättning överstigande 20 Mkr med lönsamhet under 2017.

Som en del av affären ingår att nyckelpersonerna i Hembad Sverige AB
erhåller en köpoption att inom två år förvärva 35 procent av aktierna
i Hembad Sverige AB till samma bolagsvärdering som gäller när Abelco
förvärvar Hembad Sverige AB. I syfte att följa god sed på
aktiemarknaden har extern rådgivning inhämtats inkluderande från
aktiemarknadsnämnden, varvid Abelco avser kalla till extra
bolagsstämma för att erhålla sådan stämmas godkännande för ovan
nämnda köpoption i Hembad Sverige AB.

"Verksamheten i Hembad Sverige AB har god tillväxt. Vi har kommit fram
till att Hembad Sverige AB ges bäst förutsättning till fortsatt
tillväxt genom att bli helägt dotterbolag till Abelco. Nu följer ett
intensivt arbete kring att utöka dessa förutsättningar och förfina
den tillväxtstrategi som ligger till grund för att ta bolaget till
nästa nivå. Det är glädjande att denna process görs tillsammans med
engagerade tidigare delägare såväl som nuvarande personal. På
förekommen anledning kan nämnas att eventuell särnotering och/eller
utdelning av Hembad Sverige AB är en fråga av separat karaktär."
säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Abelco Investment Group
AB (publ).

Hembad Sverige AB kommer rapporteras som helägt dotterbolag från och
med 1 juli 2017.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli
2017.

För mer information kontakta:
Reinhold Konnander, verkställande direktör
Abelco Investment Group AB (publ)
073 - 068 56 20
reinhold.konnander@abelco.se
Henrik Sundewall, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
076 - 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar inom tydliga segment med
förutbestämd kravprofil. Genom samarbete med bl.a. FrontOffice Nordic
AB (publ) m.fl. skapas investeringsförutsättningar till hög
avkastning till rimlig risknivå.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-gr...
http://mb.cision.com/Main/15414/2301084/695788.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.