Du är här

2018-03-02

Abelco Investment Group: Abelco Investment Group AB (publ) tecknar optionsavtal om förvärv av 5% i fintechbolaget Financia...

Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), "FTCS", är
ett fintechbolag som utvecklar en plattform för att hantera säkra och
snabba internationella betalningar online. FTCS har tillstånd från
Finansinspektionen att hantera elektroniska pengar samt för att
tillhandahålla betaltjänster. Abelco har tecknat optionsavtal med
huvudägare om rätt att förvärva upp till 5% av samtliga aktier inför
möjlig börsnotering. Tidigare ingånget intentionsavtal ("LOI") upphör
därmed att gälla.

· Optionsavtalet ger Abelco rätt att teckna samt förvärva upp till
5% av samtliga aktier inför börsnotering med en nettoeffekt av att
Abelco erhåller 20% rabatt baserat på den då rådande noteringskursen.

· Det intentionsavtal som ingicks 21 februari 2018 upphör därmed att
gälla.

Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), FTCS
(www.ftcs.se), har av Finansinspektionen erhållit tillstånd för sin
tillståndspliktiga verksamhet, innehållande bl.a. hantering av
elektroniska pengar, e-wallet (digital plånbok) jämte
gränsöverskridande dvs internationella, omedelbara betalningar
(instant payments).

FTCS har även ansökt om patent för vissa applikationsområden och
lösningar inom s.k. blockchain-teknologi, för möjliggörande av full
spårbarhet vid olika digitala transaktioner. FTCS har redan idag
ingått ett avtal med en utländsk bank beträffande licensförsäljning
av dess unika transaktionssystem inom kortbetalningar. Mer
information finns på www.ftcs.se.

Abelco ingick 21 februari 2018 intentionsavtal, s.k. Letter of Intent,
med ett fåtal existerande aktieägare om förvärv av ca 1,5 miljoner
befintliga aktier i FTCS. Dessa ägare i FTCS är externa ägare och
Abelco har sedan dess istället beretts möjlighet att förhandla med
grundare och huvudägare i FTCS, varvid Abelco nu avträder
intentionsavtalet i samråd med dess avtalspart och istället
tillträder optionsavtal med rätt att teckna upp till 5% av samtliga
aktier i FTCS inför eventuell börsnotering. Optionsavtalet ger Abelco
20% rabatt på sådan teckning, jämfört med aktuell fastställd kurs vid
tillfället.

"Efter diskussioner med både avtalsparter såväl som huvudägarna i FTCS
blir detta en bättre lösning för samtliga parter. FTCS agerar inom en
högintressant marknad med stor potential. Lyckade produkt- och
tjänstelanseringar blir självklart avgörande för bolagets framgång
och då är det viktigt att FTCS ges full frihet att skapa
förutsättningar i sin prissättning och bolagsvärdering, utan att det
föreligger sekundära prissättningar som eventuellt kan störa sådan
process. Jag ser detta som en lyckosam lösning för samtliga
inblandade parter. Ur ett rent Abelco-perspektiv når vi positiva
effekter då vi kan begränsa kapitalbindningen till en betydligt
kortare period än vad som var aktuellt vid tidigare LOI. Eftersom det
nu aktuella optionsavtalet ger oss en möjlighet men ingen skyldighet,
så har vi större frihet att agera för våra aktieägares bästa när väl
ett beslut tas om börsnotering av FTCS." säger Henrik Sundewall, VD
Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd
kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt
värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont.
Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög
avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars
2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/abelco-investment-gr...
http://mb.cision.com/Main/15414/2463436/799832.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.