Du är här

2018-08-28

Abelco Investment Group: Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO 1) till samtliga ...

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare aviserade riktade
nyemissionen om 16,1 MSEK har registrerats hos Bolagsverket. I
samband med genomförandet av finansieringen vill Abelco förtydliga
att bolaget kommer att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till
samtliga befintliga aktieägare, för att skydda dessa och reducera
utspädningseffekten. För varje tiotal (10) per avstämningsdagen den 3
september 2018 innehavda aktier i Abelco Investment Group AB (publ)
erhålles en (1) teckningsoption (TO 1) vederlagsfritt.

Sista dag för handel i Abelco Investment Group ABs (publ) aktie
inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 30 augusti 2018.

Utnyttjande av teckningsoptionerna

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO 1)
kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Lösenpriset för teckningsoptionerna har satts till 0,12 SEK.

Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF.
Första handelsdag kommer att meddelas via pressmeddelande.

Villkor för teckningsoption (TO 1)

Villkoren för teckningsoptionerna (TO 1) kommer att publiceras på
Abelco Investment Group ABs (publ) hemsida (www.abelco.se) inför
handelsstart.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt
strategin: investeringar till rimlig värdering med goda
förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed
investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig
risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/avstamningsdag-avsee...
http://mb.cision.com/Main/15414/2602663/898775.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.