Du är här

2017-09-11

Abelco Investment Group: Henrik Sundewall utses till ny VD ochkoncernchef på Abelco InvestmentGroup AB (publ)

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har utsett Henrik
Sundewall till ny VD och koncernchef efter Reinhold Konnander som
tillträder rollen som VD i Quickbit EU AB (publ), vilket är delägt av
Abelco. Förändringen sker med omedelbar verkan.

Abelco har under 2017 transformerats och renodlats till det
investerande bolag det är idag med en växande portfölj och fokus på
närhet i sina investeringar med verksamhetsutveckling,
finansieringslösningar och klarlagd exit-strategi som fokus.

Henrik Sundewall har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom
bl.a. ICL/Fujitsu, MTG/Kinnevik, Swilkenbridge Group och Umida Group.
Henrik är idag bl.a. styrelseordförande i Eyeonid Group AB (publ).

"Henrik Sundewall har med sin bakgrund något som knyter samman affärs-
och verksamhetsutveckling med såväl finansiering och börs, utöver
ledarskaps- och internationella erfarenheter från både mindre
entreprenörledda bolag såväl som större internationella bolag." säger
Kenneth Arnström, tillträdande styrelseordförande i Abelco Investment
Group AB (publ).

"Reinhold Konnander har på ett väldigt bra sätt genomfört den
inledande fasen av bolagets transformation till vad bolaget är idag.
Reinholds stora ledarskapsförmåga och tydliga sätt att skapa
affärsfokus i portföljbolagen är framgångsfaktorer som jag avser
förvalta på bästa sätt. Att ett av våra större monetära innehav,
Quickbit (www.quickbit.eu), får en så handlingskraftig VD som
Reinhold skapar goda förutsättningar för en lyckosam
verksamhetsutveckling jämte börsnotering av Quickbit, vari vi räknar
med ett fortsatt mycket gott samarbete." säger Henrik Sundewall,
nytillträdd VD och koncernchef, samt avgående styrelseordförande i
Abelco Investment Group AB (publ).

I samband med att Henrik Sundewall tillträder som VD för Abelco,
vilket sker med omedelbar verkan, tillträder Kenneth Arnström som
styrelseordförande i Abelco. Kenneth Arnström valdes till ordinarie
styrelseledamot i Abelco vid bolagets årsstämma 2017.

För mer information kontakta:

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ)
076 - 877 00 00

Kenneth Arnström, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
070 - 092 95 55

Om Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd
kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklingsfokus med tydligt
värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont.
Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög
avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11
september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/abelco-investment-group/r/henrik-sundewall-uts...
http://mb.cision.com/Main/15414/2343511/720395.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.