Du är här

2018-08-24

Absolent Group: ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018
Nettoomsättningen för kvartalet blev 168,6 Mkr (113,9)
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 36,7 Mkr (20,7) motsvarande en marginal om 21,8 % (18,1)
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,7 Mkr (19,2) motsvarande en marginal om 20,0 % (16,9)
Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (1,27)
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 37,1 Mkr (29,4)

Omsättning och resultat

apr-jun

apr-jun

jan-jun

jan-jun

2018

2017

2018

2017

Nettoomsättning (Tkr)

168 623

113 888

314 640

229 987

Försäljningstillväxt (%)

48,1

7,5

36,8

12,7

Rörelseresultat EBITA (Tkr)

36 680

20 658

69 477

44 637

Rörelsemarginal EBITA (%)

21,8

18,1

22,1

19,4

Rörelseresultat EBIT (Tkr)

33 681

19 196

63 640

41 727

Rörelsemarginal (EBIT %)

20,0

16,9

20,2

18,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten (Tkr)

37 054

29 436

37 655

47 088

Resultat per aktie (kr)

2,40

1,27

4,38

2,72

" Vi är mycket nöjda med utfallet av andra kvartalet. Kvartalets tillväxt var 48% varav 29% var organisk. Rörelseresultatet (EBIT) följde med tillväxten och landade på 33,7 Mkr (20,0 %). Första halvåret 2018 har präglats av en kraftigt ökande orderingång. Vi fortsätter att ta marknadsandelar i snabb takt inom strategiskt viktiga segment och länder.", säger koncernchef Axel Berntsson.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se http://www.absolentgroup.se Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Absolent Group Pressrelease 2018-08-24 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23898
Absolent Group Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23899

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl 08:00 CEST.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.