Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Absolent Group: Absolent Group Bokslutskommuniké jan - dec 2015

ABSOLENT GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN - DEC 2015

* Nettoomsättningen för perioden jan - dec blev 396,7 Mkr (276,6)
* Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till
76,3 Mkr (58,8) motsvarande en marginal om 19,2 % (21,3)
* Resultat per aktie uppgick till 5,05 kr (1,91) 1*)
* Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 5,27
kr (3,94) 1*)2*)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten blev 50,1 Mkr (50,7)
* Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,80 kr (0,60) per aktie

1*) Justerat efter aktiesplit om (100:1) per den 13 juni 2014.

2*)Moderbolaget och Koncernen tillämpar inte IFRS/IAS 36. Därmed
genomför Koncernen inte en nedskrivningsprövning av goodwill vid
årets slut. Koncernen skriver istället av goodwill linjärt under fem
alternativt tio år, varav majoriteten skrivs av under fem år

Ännu ett starkt år för Absolent Group AB
- Absolent Group AB utvecklades väl under 2015 och kan sammanfatta
ytterligare ett rekordår med avseende på omsättning och vinst. Ett resultat
som är extra glädjande och starkt då marknaden under året uppvisat
turbulens som påverkat konjunkturen negativt, säger VD Tony Landh.

- Ett bibehållet starkt fokus på miljöfrämjande åtgärder på de flesta av
våra marknader ger dessutom en god grund för fortsatt långsiktig organisk
tillväxt.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-02-26 Lidköping

Frågor om delårsrapporten besvaras av:

VD Tony Landh: 0510 - 484000
Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Absolent Pressrelease 2016-02-26.pdf

Absolent Bokslutkommunike 2015.pdf

Certified Adviser för Absolent Group AB är Consensus Asset Management AB.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.