Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Absolicon: Al Homsi tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina på Cypern

Ingenjörsföretaget Al Homsi har tecknat ett ramavtal med Absolicon om
förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 på Cypern. Det
totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till
40-50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och
försäljning av komponenter.

Absolicons produktionslinor för koncentrerande solfångare kan förändra
energiförsörjningen för enskilda industrier och hela städer. Östra
medelhavet är en ostadig region men med god solinstrålning och stor
tillväxtpotential. Ingenjörsföretaget Al Homsi och Absolicon har nu
tecknat ramavtal om förvärv av en produktionslina för etablering på
Cypern som skall förse området med solfångare.

Al Homsi har presenterat en plan där företaget i första hand med egna
resurser skall sälja solfångarfält till industrier, städer och
kommersiella byggnader. Företaget har sitt ursprung i Syrien och
arbetar med flera stora internationella bolag i regionen. Bland annat
finns det inom företaget ett regionalt kontaktnät för att arbeta med
stora hotell och telekomföretag.

På flera sätt skiljer sig Al Homsi från de aktörer som Absolicon
arbetar med i andra länder. Företaget drivs tydligare av affärsmän
snarare än energiexperter och har imponerat på Absolicons säljteam
med sin tydliga vision av hur företaget och affären kring
produktionslinan skall utvecklas.

Planen är att produktionslinan skall levereras från Sverige år 2021.
Nu vidtar mer detaljerat kontraktsskrivande. Betalningen sker stegvis
på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan
till Sichuanprovinsen.

Regionen

Länderna vid medelhavets östkust kallas med en äldre benämning
Levanten och de historiska och ekonomiska banden med Cypern är
starka. Cypern är en bra utgångspunkt för "business to business" i
regionen och en på många sätt säker plats för att etablera
försäljning och tillverkning.

För förnyelsebar energi har östra medelhavskusten utmanande marknader
men med stor potential. Al Homsi har dock stor erfarenhet av
"business to business" försäljning i regionen och planen är att med
egna resurser rikta in sig på ett fåtal nyckelkunder. Företaget
planerar att först expandera vertikalt, från produktion till
slutkunden, och hålla egen kompetens för att projektleda, bygga och
integrera solvärme hos kunderna. Första steget är att introducera
pilotanläggningar för att vinna kundens förtroende. När sedan större
installationer etablerats hos kunder kan fler distributionskanaler
etableras.

De länder som Al Homsi skall fokusera på är:

· Cypern som har 1 miljon innevånare är ett stabilt land att arbeta
från. På Cypern eldar industrin varje år 100 000 ton olja för att
driva sina processer. Cypern är ett rikt land med stor finanssektor.

· Jordanien med 9 miljoner innevånare har en stabil ekonomi, men
investeringsviljan är begränsad eftersom regionen är så ostadig.
Industrin där använder 300 000 ton olja per år och det finns en stark
vilja att minska oljeimporten och använda solvärme istället.

· Syrien har framför sig ett enormt återuppbyggnadsarbete, men
ekonomin är svag och den lokala valutan är svag. Landet är också
fortfarande föremål för sanktioner t.ex. ett oljeembargo. Syrien har
18 miljoner innevånare och före kriget använde industrin i Syrien
nästan 1 miljon ton olja per år.

· Libanon med 6 miljoner innevånare har också drabbats av
oroligheterna i regionen med ett stort antal flyktingar och svag
ekonomi. Industrin använder ca 100 000 ton olja per år.

· Irak är ett stort land med 38 miljoner innevånare som är rikt på
resurser. I delar av landet har det varit lugnt länge och där finns
det stabila och lönsamma företag. År 2015 använde Iraks industri 2
miljoner ton olja.

Al Homsi uppskattar att man inom två år kommer att ha uppnått god
kännedom om Absolicons varumärke och erbjudande i hela regionen.
Genom att först genomföra projekt tillsammans med fastighetsbolag,
industribolag och de ingenjörsfirmor som bygger nya fabriker i
regionen och därefter engagera ett bredare kontaktnät horisontellt i
branschen menar Al Homsi att de kan skapa både god försäljning och ge
bra service till kunderna.

Al Homsi har 20 års erfarenhet av försäljning i regionen, både riktad
till hotell och kommersiella fastigheter samt inom telekom. I de
olika länderna finns redan en organisation för projektförsäljning och
projektledning.

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i
processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre
grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från
materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och
som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två
sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100
000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon
konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och
teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet
uppskattas till 40-50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons
immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och
använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på
försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW
solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200-250 miljoner
kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner
kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det
tar tid innan Al Homsi utvecklat solvärmemarknaden för industrier i
regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade
komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i
Cypern eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100-150
miljoner kronor per år där 40% - 50% av inköpen kan komma att gå
genom Absolicon och 50% - 60% från lokala underleverantörer. Utfallet
för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons
pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande
principerna för de separata avtal som skall upprättas. Det
uppskattade värdet av försäljningen kan komma att ändras liksom
slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet.
Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i
nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Al Homsi inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de
rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka
en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Leveranstid och leveranskapacitet

De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 från Al Homsi
förväntas under andra halvåret 2020. Solfångare för dessa
installationer levereras från Sverige. Produktionslinan beräknas
skickas från Sverige under andra halvåret 2021.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector
AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 13 januari 2020.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat
på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och
har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett
kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har
uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina
till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad
produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder
och för egen tillverkning av solfångare.

Tre ramavtal om förvärv av produktionslinor har tecknats med företag i
Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har
kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th)
årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av
solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt
kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/absolicon/r/al-homsi-tecknar-ramavtal-med-abs...
https://mb.cision.com/Main/14211/3007320/1173469.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.