Du är här

2018-08-28

Absolicon: Delårsrapport andra kvartalet 2018

Vi har lyckats! Under våren har vi arbetat med stort självförtroende.
Produktionslinan är på plats i Kina och inom några veckor har vi en
likadan produktionslina uppställd i Härnösand. Vår solfångare T160
har världens högsta optiska verkningsgrad, 76,6%, och vi får varje
vecka nya intressanta kontakter runt om i världen.

Vi har gjort en fantastisk installation på Colgate-Palmolive i Aten
där vi tillsammans med Saravanos Solar++ dramatiskt kommer att minska
deras koldioxidutsläpp. Vi har även installerat i Graz och Baotou. De
mål som vi satte upp när Absolicon startade har vi uppfyllt och det
känns bra att kunna visa våra aktieägare resultaten.

Omsättningen första halvåret 22,8 miljoner är i huvudsak resultat av
försäljningen till Kina. Det goda utfallet för 2018 är dock delvis
effekt av att vi vid årsskiftet bytte redovisningsprincip.

Det nya verksamhetsområdet "Material och komponenter" har fått en
flygande start. Emissionen för att finansiera vår nya satsning att
bli leverantör av material och komponenter tecknades till 312% och vi
har under Q2 beviljats ytterligare två projekt med forskningsmedel om
sammanlagt ca 4 MSEK vilket gör Absolicon till Sveriges starkaste
aktör inom solvärmeforskning.

Nu sätter vi nya mål. Hösten 2018 är försäljning i fokus. Absolicon
går från att vara ett forskande och utvecklande företag till att bli
en säljande organisation och alla medarbetare får olika funktioner i
det arbetet.

Försäljningsarbetet fokuserar på Indien och Kenya, men det finns flera
andra länder med intressanta processer. Vi kommer snart att lansera
nya webb-verktyg för enklare beräkning av hur stora solfångarfält som
behövs för olika industrier.

Vi arbetar också med förvärv för att stärka vår försäljningskapacitet.

Nyckeltal Q2 2018:

Andra kvartalet 2018-04-01 - 2018-06-30

Nettoomsättningen ökade till: 6 542 (365) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 2 050 (-2 552) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: -1,48 (-2,17) SEK

Första halvåret 2018-01-01 - 2018-06-30

Nettoomsättningen ökade till: 22 853 (838) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) ökade till: 2 497 (-4 585) KSEK

Resultatet per aktie ökade till: 2,71 (-3,88) SEK

Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är ett
utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget
arbetat med affärs- och produktutveckling, långsiktiga satsningar som
endast till en mindre del har aktiverats.

Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans
med uppdrag och statliga investeringsstöd intäkter vilket ger bolaget
viss uthållighet, men utvecklingsverksamheten finansieras i huvudsak
med ägarkapital.

Bolaget har sen den 1 januari 2018 bytt redovisningsmetod till
successiv vinstavräkning vilket innebär att pågående arbeten till
fastpris vinstavräknas till den grad de är utförda.

Färdigställandegraden per 2018-06-30 är beräknad till 85% för
produktionslinan i Sichuan och 84% för installationen på
Colgate-Palmolive i Aten. De två bankgarantierna om sammanlagt 6,4
miljoner kinesiska RMB, tidigare utställda till Heli New Energi, har
nu återlämnats till Absolicon. 1 RMB är värd ca 1.30 SEK.

Sammanlagt har Heli per 2018-06-30 erlagt 17,5 miljoner kinesiska RMB
i betalning.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat
på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och
har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett
kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha
uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade
produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera
en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar
solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier
som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/absolicon/r/delarsrapport-andra-kvartalet-2018...
http://mb.cision.com/Main/14211/2602115/898495.pdf
http://mb.cision.com/Public/14211/2602115/869d4ba94971f434.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.