Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-09

AcadeMedia AB: Förändring av AcadeMedias avtalsportfölj inom vuxenutbildning ger lägre marginaler, men möjlighet till h...

AcadeMedia har verksamhetsåret 2016/17 haft en stark omsättningsökning
inom vuxenutbildningssegmentet. Marknaden har utvecklats starkt och
den positiva utvecklingen bedöms fortsätta. Academedias
vuxenutbildning har en marknadsledande position inom alla väsentliga
delsegment.

Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) ersätter grundläggande
moduler

Ett stort och viktigt kontrakt med Arbetsförmedlingen är det som
kallas "grundläggande moduler". Avtalet för grundläggande moduler
löper ut den 8 januari 2018. Upphandlingen för nästa avtalsperiod som
är två år med option på ytterligare två år har pågått under våren och
tilldelningen för det avtalsområde som ersätter grundläggande
moduler, yrkes- och studieförberedande moduler (YSM), har nu
publicerats.

AcadeMedia har blivit tilldelad 45 avtalsområden av totalt 70 möjliga
vilket är i nivå med nuvarande omsättning i avtalsgruppen.
Tilldelningen är endast preliminär under en juridisk prövotid på tio
dagar då andra aktörer kan överklaga utfallet. Först efter en
eventuell överprövning tecknas avtal med Arbetsförmedlingen. Det är
därför för tidigt att bedöma det slutgiltiga utfallet för AcadeMedia.

Om tilldelningen fastställs på nuvarande nivå och de goda
marknadsförutsättningarna fortsätter, innebär avtalet en oförändrad
omsättning. Ett lägre pris per utbildningsplats innebär dock att
marginalen i kontrakten pressas ner jämfört med nuvarande avtal. På
årsbasis, när YSM helt har ersatt GM, bedöms hela vuxensegmentets
EBIT-marginal minska med en till tre procentenheter.

Avtalet för yrkessvenska
Samtidigt har tilldelningen i de överprövade avtalen inom yrkessvenska
bekräftats av förvaltningsrätten men kan fortfarande överprövas i
högre instans innan avtal kan tecknas. Detta innebär att nuvarande
avtalsvolymer som varit på drygt 100 MSEK per år försvaras och har
potential att öka. EBIT-marginalen förväntas fortsätta på liknande
nivå som tidigare. Notera att dessa två avtalsgrupper har samma
målgrupp och att volymerna delvis är kommunicerande kärl.

Om kontrakt tecknas på både YSM och yrkessvenska kommer AcadeMedias
ställning inom integrationsutbildningar för vuxna att stärkas.

Behovet för vuxenutbildning i Sverige är fortsatt stort och nya
upphandlingar genomförs löpande.

Nedan följer en kort beskrivning av AcadeMedias vuxenutbildning, mer
fördjupad information av segmentet, dess drivkrafter och
avtalsportfölj finns i delårsrapporten för kvartal 3 som finns
tillgänglig på vår hemsida för finansiell information.
https://corporate.academedia.se.

Beskrivning av AcadeMedias vuxenutbildning
AcadeMedias vuxenutbildning är Sveriges största aktör inom
vuxenutbildning och har en gedigen kompetens kring arbete,
integration och utbildning av vuxna. Vår uppgift är att bidra till
att människor utvecklas och når sina mål, oavsett om det är vidare
studier eller arbete. Att människor har en sysselsättning som skapar
mening är avgörande för att bygga en bra framtid, inte bara för den
enskilde, utan för hela samhället. Varje år går ca 100 000 studerande
och deltagare någon av våra utbildningar på ca 150 platser i landet.
I segmentet ingår bland annat varumärkena Hermods, NTI-skolan,
Plushögskolan, Eductus och KompetensUtvecklingsInstitutet.

Beskrivning av AcadeMedias avtalsportfölj
AcadeMedias avtalsportfölj består av utbildningsavtal ingångna med
Arbetsförmedlingen, kommuner och Myndigheten för yrkeshögskolan.
Totalt har segmentet Vuxenutbildning mer än 300 avtal, där de 10
största avtal/avtalsgrupperna står för 70 procent av omsättningen.
Cirka 25 procent av avtalsportföljen förnyas varje år och
tillgängligheten på nya avtal avgör hur marknaden rör sig mellan
olika avtalsområden. Den genomsnittliga avtalstiden är tre till fyra
år.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500
medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och
utveckling. Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i
våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god
kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de
behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i
Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss
förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör
som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om
AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den lördag den 8 juli 2017 kl 1600.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=436566...
http://mb.cision.com/Main/14380/2304810/698315.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.