Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-01

Acando: Acando har vunnit ett ramavtal med Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har tilldelat Acando, med Computas och Knowit
som underleverantörer, ett ramavtal för utveckling av ett nytt
elektroniskt fallhanteringssystem för registret. Budgetbestämmelser
för utvecklingen är inte slutgiltigt specificerat, men det
uppskattade värdet antas vara cirka 300 MNOK för hela
projektperioden. Kontraktets löptid är 3 år, med möjlighet till
förlängning av 1 + 1 + 1 + 1 år.

Visionen om Brønnøysundregistrene är förtroende och förnyelse av
samhället

De viktigaste målen med registret är att Brønnøysundregistrene ska
vara en betrodd myndighet och datakälla, göra affärsinteraktionen med
norska myndigheter enklare samt effektivisera norsk administration.
Projektets huvudkoncept är att utveckla en ny digital
registerplattform. Syftet är att ersätta föråldrade systemlösningar i
tid för att säkerställa att Brønnøysundregistrene fortsätter att
tillhandahålla goda registertjänster, anpassade till nya krav och
förväntningar som ett resultat av övergången till digital
administration.

Näringsliv, myndigheter och medborgare är beroende av daglig
interaktion. För att detta ska kunna ske på ett säkert och effektivt
sätt måste vi vara övertygade om att det finns en översikt över och
öppenhet kring vem som åtar sig vad. Registret säkerställer att
rättigheter och ansvar klart definieras och att denna information är
lättillgänglig för oss alla, online. Genom att tillhandahålla
effektivt informationsutbyte mellan myndigheter blir kontakten
däremellan enklare och mer enhetlig. Sammantaget ger detta en
effektiv och lättillgänglig offentlig förvaltning samt ökat
värdeskapande i den norska ekonomin.

Acando bekräftar sin position när det gäller digitalisering av den
offentliga sektorn

Brønnøysundregistrene kommer att genomföra ett omfattande
utvecklingsprojekt för att förnya sitt registersystem. Projektet
kommer att bli det största projektet som genomförs vid
Brønnøysundregistrene, och resultaten från projektet kommer att
påverka hela värdekedjan och generera stora externa vinster. Det
slutgiltiga ramavtalet gäller upphandling för inköp av
IKT-konsulttjänster, och då huvudsakligen scrum masters,
systemutvecklare och testutvecklare. Efter genomförandet och
överlämnandet av projektet kommer Brønnøysundregistrene att driva,
administrera och vidareutveckla systemet i sig.

- Acando har stor erfarenhet från de största moderniseringsprojekten
inom den offentliga sektorn och är involverad i flera av de stora
digitaliseringsprogrammen. Tidigare i år vann vi ramavtal med
Mattilsynet och under hösten 2016 skrev vi avtal med NAV, SVV och
HINAS. Det faktum att vi vann detta ramavtal med
Brønnøysundregistrene bekräftar återigen vår position kring
digitalisering av den offentliga sektorn. Brønnøysundregistrene har
varit Acandos kund i flera år och vi ser fram emot att fortsätta
samarbetet under de kommande åren, säger Sven Ivar Mørch, vd Acando
Norge.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 4134179,
anna.ohlsson@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och
insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och
mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har
cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2
miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om Brønnøysundregistrene:
Brønnøysundregistrene är en förvaltningsbyrå med ansvar för ett antal
nationella kontroll- och registreringssystem för företag, och
ansvarar för Altinn. Byråns övergripande mål är att bidra till ökad
ekonomisk säkerhet och effektivitet för både företag och samhälle i
allmänhet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acando/r/acando-har-vunnit-ett-ramavtal-med-br...
http://mb.cision.com/Main/740/2320263/705598.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.