Du är här

2018-08-21

Acarix Delårsrapport, januari - juni 2018 : Acarix befäster sin ställning på nyckelmarknader genom att erbjuda läkare o...

Delårsrapport, januari - juni 2018

Malmö den 21 augusti 2018

Acarix befäster sin ställning på nyckelmarknader

genom att erbjuda läkare och patienter nya möjligheter

"Sedan start har Acarix varit fast beslutna att utveckla en tillförlitlig,
icke-invasiv och strålningsfri metod där man med hög säkerhet kan utesluta
kranskärlssjukdom (CAD) med hjälp av ultrakänslig fonokardiografi. Under
andra kvartalet 2017 inleddes kommersiell verksamhet, trots att vi var väl
medvetna om utmaningen i att lansera en banbrytande teknologi utan stöd av
offentliga ersättningssystem eller att finnas med i relevanta riktlinjer.
Kort därefter meddelade vi våra första order av CADscore®System i Tyskland,
Danmark och Sverige. Sedan marknadsintroduktionen har vi sålt 17
CADScor®Systems, en milstolpe som markerar starten på vår resa mot att på ett
betydande sätt förändra och förbättra diagnosmetoden för patienter genom att
utesluta kranskärlssjukdom."

Utdrag ur tf. vd Christian Lindholms kommentar till rapporten.

Andra kvartalet (april-juni) 2018 jämfört med samma period 2017

* Under andra kvartalet såldes fyra (tre) CADScor®Systems och 380 (360)
engångsplåster, vilket generade intäkter på 235 kSEK (193), med ett
bruttoresultat om 191 kSEK (116) och en bruttomarginal på 81 procent (60).
Låga kostnader för sålda varor för två system påverkade bruttomarginalen
positivt under perioden.
* Rörelsekostnader uppgick till 9 739 kSEK (7 110).
* Resultat före skatt uppgick till -9 536 kSEK (-7 007).
* Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till -9 290 kSEK
(-10 546).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,41 SEK (-0,28). Inga
utspädningseffekter uppkom.

Andra halvåret (januari-juni) 2018 jämfört med samma period 2017

* Under första halvåret såldes åtta CADScor®Systems och 800 engångsplåster,
vilket generade intäkter på 465 kSEK med ett bruttoresultat om 349 kSEK och
en bruttomarginal på 75 procent.
* En ökad aktivitet genererade högre rörelsekostnader vilka för perioden
uppgick till 19 908 kSEK (11 043).
* Resultat före skatt uppgick till -17 500 kSEK (-10 956).
* Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till -18 734 kSEK
(-26 841).
* Behållning av likvida medel uppgick till 85 165 kSEK (115 999).
* Totalt eget kapital uppgick till 113 287 kSEK (147 013).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,76 SEK (-0,43). Inga
utspädningseffekter uppkom.

Händelser före den 30 juni 2018

* I början av april visades Acarix CADScor®System upp och stod i fokus på DGK
i Mannheim, ett framstående tyskt vetenskapssymposium med över 10 000
deltagare. Utöver många samtal i montern organiserade Acarix en
presskonferens och ett symposium, båda ledda av de framstående tyska
opinionsbildarna Prof. Christian Hamm och Prof. Johannes Brachmann.
Presskonferensen följdes av en artikel i den tyska medicinska tidskriften
Medical Special med titeln "Koronarstenosen akustisch ausschliessen?"
Lovande kundkontakter knöts, vilka gav säljteamet möjlighet att följa upp
med en utökad presentation på de aktuella läkarnas mottagningar.
* Acarix har rekryterat Per Persson som ny Chief Commercial Officer (CCO).
Per har mångårig erfarenhet av både medicinsk utrustning och kardiologi,
däribland tjänster som VD för Boston Scientific Nordic Region och Senior
Marketing Director EMEAC på St Jude Medical. Per kommer närmast från
Airsonett AB, där han innehade positionen som vVD Sales&Marketing, och de
senaste 12 månaderna som VD. Per för med sig många års fokus på försäljning
och genomförande av marknadsföringsaktiviteter och vi är glada att hälsa
honom välkommen.
* På årsstämman i maj tillkännagav Acarix att man utsett en mycket erfaren
marknadsföringsexpert, Johanne Louise Brændgaard, som styrelseledamot.
Johanne har en bred erfarenhet av medtech-sektorn när det gäller att ta
fram strategier för produkter, marknadsföring och försäljning särskilt för
de viktiga europeiska, amerikanska och asiatiska marknaderna och har även
ett imponerande kontaktnät inom branschen för hjärt-kärlsjukdomar.

Händelser efter den 30 juni 2018

* Inga händelser inträffade efter den 30 juni 2018.

Kontaktpersoner för mer information

Christian Lindholm, interims VD

Telefon: +46 705 118 333, E-post:secli@acarix.com

Denna information är sådan information som Acarix AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen
offentliggjordes för publicering, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
kl. 08:00 den 21 augusti 2018.

Till redaktionen:

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Sunstone
Life Science Ventures och Seed Capital finansierat utvecklingen av bolaget
och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix noterades på Nasdaq
First North Premier 2016 och har en mycket erfaren ledningsgrupp.

Acarix CADScor®System kombinerar ultrakänslig, akustisk detektering av
turbulent arteriellt flöde och myokardrörelse med avancerade algoritmer i en
bärbar enhet för att ge ett patientspecifikt CAD-score. Med systemet, som har
validerats kliniskt, kan risken för kranskärlssjukdom bedömas på mindre än 10
minuter.

Se mer på www.acarix.com.

Pressfoton: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/

Acarix Q2 2018 svensk
http://hugin.info/173338/R/2211990/862267.pdf
Onepager_Acarix_Q2_2018 sv
http://hugin.info/173338/R/2211990/862266.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Acarix AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.