Du är här

2017-05-22

Acosense AB: Kommuniké från Årsstämma i Acosense AB 2017-05-19

- Ingvar Andersson valdes till ordförande att leda årsstämman

- Vid stämman var 1 079 120 (25,1 %) aktier av totalt 4 297 800 aktier
representerade.

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt
styrelsens förslag

- Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag

- Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret

- Stämman beslutade att Styrelsearvode skall utgå till styrelsens
ordförande 123 000 kronor, samt 61 500 kronor vardera till övriga
ledamöter, totalt 430 500 kronor. Revisionsarvoden enligt löpande
räkning

- Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa
årsstämma har hållits: Ingvar Andersson (omval), Carl-Gunnar Brogren
(omval), Peter Eriksson (omval), Peter Löfgren (omval), Anders Barne
(nyval) och Lars-Olof Gustavsson (nyval)

Till styrelsens ordförande valdes Ingvar Andersson

- Stämman valde Ernst & Young AB som revisor med Thomas Nilsson som
huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade att en valberedning skall bildas av bolagets fyra
största ägare

- Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
enligt tidigare presenterat förslag

- Övrigt förekom icke

Alla beslut var enhälliga

För ytterligare information

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument
som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud.
Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt
ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin
unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta
analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande,
trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för
användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och
optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader
samt minskad energi- och miljöbelastning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acosense-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-acose...
http://mb.cision.com/Main/15410/2270760/677801.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.