Du är här

2017-09-07

AcouSort: AcouSort erhåller första kommersiella ordern och säkrar beta-testning av AcouWash-prototyp

AcouSort AB ("AcouSort") meddelar idag att bolaget har erhållit den
första formella kommersiella ordern av en prototyp till
AcouWash-systemet från amerikanska US National Institute of Health
("NIH"). AcouWash-systemet är för närvarande i slutgiltig
utvecklingsfas hos AcouSort och ordern inkluderar även att NIH kommer
bistå med betatestning av systemet och tillhandahålla feedback till
AcouSort för färdigställandet av AcouWash. Ordervärdet beräknas uppgå
till cirka 35 000 USD och leverans av systemet till NIH beräknas ske
under Q4 2017.

AcouSort är för närvarande i den slutgiltiga fasen av
utvecklingsarbetet med AcouWash, ett system för automatisering av
tvätt och anrikning av biologiska celler. Tvätt och anrikning av
celler är en standardprocess som dagligen utförs i biologiska
laboratorier med hjälp av centrifuger. Denna traditionella process är
dock tidskrävande och innebär flera manuella steg. Den främsta
fördelen med AcouWash-systemet är att det väsentligt automatiserar
och därmed effektiviserar processen.

AcouSort har nu erhållit den första kommersiella ordern på en prototyp
av AcouWash-systemet från NIH, som är en av världens främsta
institutioner för medicinsk forskning. Ordern inkluderar ett exemplar
av AcouWash och innefattar även ett avtal inom vilket NIH kommer
utföra betatestning av systemet. Feedbacken från betatestningen
kommer användas av AcouSort i färdigställandet av AcouWash. Ordern,
vilken inkluderar leverans och installation av systemet, har ett
värde om cirka 35 000 USD och leverans beräknas ske under Q4 2017. I
processen med att finalisera ordern har AcouSort dessutom fått ett
generellt godkännande från System of Award Management som leverantör
till den amerikanska regeringen och dess institutioner.

VD Torsten Freltoft kommenterar

"Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu har erhållit vår
första kommersiella beställning av AcouWash. Kunden, amerikanska NIH,
är en välrenommerad forskningsinstitution och det är positivt att de
kommer bistå med betatest av systemet. Att kunna ha NIH som referens
är en viktig möjlighet för oss i kommersialiseringen av AcouWash. Vi
kommer dessutom samarbeta med NIH i utvecklingen av en potentiell
klinisk applikation för systemet. Att vi under förhandlingsprocessen
har godkänts som leverantör till den amerikanska regeringen och dess
institutioner är självklart positivt och är något som kommer
underlätta i framtida leveranser till potentiella amerikanska
regeringskunder."

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 september 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/acousort-erhaller-forsta-kommersiel...
http://mb.cision.com/Main/15073/2342141/719489.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.