Du är här

2017-10-03

AcouSort: AcouSort uppdaterar kring utvecklingen i bolagets OEM-projekt och forskningssystem

AcouSort AB (publ) ("AcouSort") lämnar idag, den 3 oktober 2017, genom
detta pressmeddelande en uppdatering avseende bolagets pågående
projekt och aktiviteter. Pressmeddelandet behandlar i huvudsak
nedanstående punkter:

· AcouSort har framgångsrikt avslutat den fjärde fasen i
samarbetsprojektet med Life Science-partner 1 och förhandling om ett
kommersialiseringsavtal pågår som planerat.

· AcouSort kunde i slutet av september avsluta den första fasen i
projektet med Life Science-partner 3 för veterinärmedicinska
tillämpningar, med goda resultat.

· Samarbetet med Life Science-partner 2 har tillfälligt avbrutits på
grund av omorganisering och interna diskussioner hos partnern om
utvecklingsstrategi för planerade produkter.

· På grund av resursbrister hos AcouSorts produktionspartner för
AcouTrap under Q3 2017 har leveransen av de tio systemen som AcouSort
förväntade ej kunnat ske. Endast ett fullt system har kunnat
levereras och AcouSort har därför fattat beslut om att färdigställa
monteringen av återstående systemen i egen regi och därmed överta
processen. Bolaget kommer inleda en process att söka en ny
samarbetspartner för montering av framtida AcouTrap-system.

· Under Q2 och Q3 har ett internt utvecklingsprojekt framgångsrikt
genomförts med målet att designa en ny generation av den centrala
trappingenheten i AcouTrap.

Avseende AcouSorts strategiska OEM-projekt

Under Q3 2017 har AcouSort avslutat den fjärde fasen i
samarbetsprojektet med Life Science-partner 1. Denna del av
projektet, i vilket AcouSort utvecklar en blodseparationsmodul till
partnerns kliniska diagnostikutrustning, fokuserade på projektets
genomförbarhet. I fas fyra kunde AcouSort framgångsrikt dokumentera
tillräcklig tillförlitlighet för blodseparationsmodulen.
Förhandlingar om ett kommersialiseringsavtal med Partner 1, som
AcouSort rapporterade om i pressmeddelande den 4 juli 2017, pågår som
planerat och bolaget har fortsatt som målsättning att underteckna
detta avtal under andra halvåret 2017. Projektet med Life
Science-partner 3, inom vilket AcouSort utvecklar en
blodseparationsmodul för veterinärmedicinska tillämpningar, pågår
enligt plan och AcouSort kunde i slutet av september avsluta den
första fasen i projektet, i vilken den grundläggande genomförbarheten
för partnerns applikation framgångsrikt kunde demonstreras. AcouSort
och samarbetspartnern diskuterar för närvarande fas 2 i samarbetet
och bolaget beräknar att denna fas kan inledas under Q4 2017.

Avseende projektet med Life Science-partner 2 kunde AcouSort i
pressmeddelande den 4 juli i år rapportera om goda resultat i den
första fasen av samarbetet och att nästa fas planerades. Däremot har
nu samarbetspartnern i detta projekt valt att tillfälligt avbryta
samarbetet på grund av omorganisationer och interna diskussioner om
utvecklingsstrategi för planerade produkter. AcouSort följer denna
utveckling, för en löpande dialog med motparten och kommer meddela
marknaden så snart mer information finns att tillgå.

Den primära målsättningen för AcouSorts samtliga strategiska
samarbeten är att bli en leverantör av OEM-separationsmoduler till
sina samarbetspartners produkter och ha fördel av deras
internationella distributionsnät och kundbas. Alternativt, om
integrationen med kundens system blir för komplicerad, ska kunden
själv kunna producera hela eller delar av separationsmodulen på
licens från AcouSort.

Avseende AcouTrap-systemet

På grund av resursbrister hos AcouSorts produktionspartner under Q3
2017, främst rörande allokering av personal, har de tio
AcouTrap-systemen som AcouSort förväntade leverans av dessvärre ej
kunnat ske. Endast ett fullt system har kunnat levereras och AcouSort
har därför fattat beslut om att färdigställa monteringen av
återstående system i egen regi och därmed överta processen. AcouSort
bedömer att återstående system kan vara färdigställda före årsskiftet
2017/2018 och att produktionen i egen regi endast kommer ha en
marginell påverkan på Bolagets kostnader. Bolaget kommer inleda en
process att söka en ny samarbetspartner för montering av
AcouTrap-system. Denna försening kommer dessvärre innebära
följdförseningar i marknadsföringsaktiviteter och försäljningsprocess
med några månader. Därmed förväntar också bolaget att färre
AcouTrap-system kommer säljas under 2017 än vad som ursprungligen
beräknades.

Under Q2 och Q3 har ett internt utvecklingsprojekt genomförts med
målet att designa en ny generation av den centrala trappingenheten i
AcouTrap. Detta projekt har nu avslutats framgångsrikt. Den
uppdaterade trappingenheten kan nu produceras med avsevärt större
replikabilitet och betatestas för närvarande hos kunder i syfte att
utvärdera den långsiktiga stabiliteten. Dokumentation av prestanda
hos den nya trappingenheten för olika applikationer sker för
närvarande både internt och i samarbete med vissa nuvarande
AcouTrap-användare, i syfte att användas för framtida
användningsområden och forskningsprojekt.

AcouSort har härutöver, i samarbete med Lunds Universitet, producerat
en animerad film som visar den fundamentala trappingprincipen som
används i AcouTrap-systemet och som dessutom visar metodens förmåga
att fånga exempelvis extracellulära vesiklar, bakterier och till och
med exosomer. En kopia av filmen finns uppladdad på AcouSorts
nystartade YouTube-kanal.

Avseende AcouWash-systemet

Efter att AcouSort nu har färdigställt en uppdatering av designen på
AcouWash håller tre prototypsystem för närvarande på att monteras
in-house. Färdigställande av montering och test av dessa prototyper
beräknas vara klar i mitten av fjärde kvartalet 2017 och avtal om
försäljning av de första kommersiella AcouWash-systemen förväntas
undertecknas under första halvåret 2018.

Torsten Freltoft, VD på AcouSort, kommenterar:

"Vi avlägger nu denna statusrapport eftersom det för närvarande händer
mycket i bolaget och våra pågående projekt. Två av våra OEM-projekt
gör framsteg med goda resultat, vilket är spännande eftersom jag ser
en fin framtida potential för dessa projekt. Tyvärr har ett av
projekten tillfälligt avbrutits på grund av omorganisering och
interna diskussioner hos partnern och vi följer givetvis denna
utveckling noga. Vi har även haft en fin utveckling för våra
forskningsinstrument, vi kunde under september sälja det första
exemplaret av AcouWash till NIH i USA och vi har utvecklat en ny,
förbättrad version av trappingenheten i AcouTrap som förnärvarande
utvärderas både internt och hos kunder. Tyvärr har vår partner som
monterar AcouTrap-systemen haft resursbrister och inte kunnat
leverera system enligt våra förväntningar och därmed har vi nu valt
att själva ta över produktionen av AcouTrap. Vi bedömer att
återstående system kan vara färdigställda före årsskiftet 2017/2018
och att produktionen i egen regi endast kommer ha en marginell
påverkan på Bolagets kostnader inom 2017."

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 oktober 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/acousort-uppdaterar-kring-utvecklin...
http://mb.cision.com/Main/15073/2359327/731094.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.