Du är här

2017-05-26

AcouSort: Årsredovisning 2016

AcouSort har haft ett händelserikt 2016 med ett stort antal milstolpar
bakom sig. Vår resa har tidigare varit kantat av forskningsrelaterade
samarbeten och inkomstkällor, men nu rör vi oss mot en fas av
kommersiell expansion i flera led.

VD Torsten Freltoft har ordet:

Som ett led i denna strategiska utveckling genomförde vi en nyemission
under november/december 2016 och en notering på AktieTorget den 9
januari 2017. Våra kommersiella framtidsvisioner vittnar om en stor
potential för fortsatt god tillväxt för såväl AcouSort och våra
investerare som samarbetspartners inom fältet Life Science. Utifrån
ett forskningsperspektiv, en central del av det dagliga arbetet, har
såväl Bolaget som fältet sett ett fortsatt växande intresse för
AcouSorts teknologi med omnejd. AcouSorts styrelseledamot professor
Thomas Laurell har, i samarbete med sin forskningsgrupp, fått ett
antal vetenskapliga artiklar publicerade i diverse journaler med
fokus på en av AcouSorts centrala teknologier, akustofores och dess
tillämpbarhet inom diagnostik. Att ha dessa resurser tillgängliga
inom Bolaget är positivt för AcouSorts förmåga att hålla sig i
framkant inom vårt fält. Bortom den forskning som kan krediteras
verksamma inom Bolaget ser vi också en ökning i publicerade artiklar
inom området i stort, även bland externa parter. Utvecklingen
indikerar att intresset och tillämpningarna av teknologin är ständigt
växande.

AcouSorts verksamhet har tills nyligen varit fokuserad på att
framställa teknologi för dels akademisk forskning och dels klinisk
diagnostik. Som ytterligare ett led i den expansiva fas vi står
inför, har Bolaget även tecknat avtal om en förstudie med en aktör
inom veterinärområdet. Om förstudien inom ramarna för avtalet faller
väl ut kan den öppna upp för nya applikationsområden och
marknadsmöjligheter för vår teknolog. Vi anser att veterinärområdet
är intressant för oss eftersom det, på grund av lägre regulatoriska
krav än för kliniska applikationer, är väsentligt mycket enklare att
ta sig in på denna marknad. Applikationer inom veterinärområdet
kräver exempelvis inga godkännanden från amerikanska FDA eller andra
liknande myndigheter. Med ett fokus på att successivt öka antalet
samarbetsavtal för OEM-projekt under det kommande året är detta avtal
symboliskt för den utveckling som AcouSort står inför. Med ett helt
nytt marknadssegment, som dessutom har en snabbare tid till marknaden
i jämförelse med produkter och tjänster riktat till människor, bådar
framtiden för Bolagets fortsatta utveckling mot en bred
kommersialisering gott.

Under det gångna året och efterföljande period har AcouSorts
patentportfölj varit ett viktigt fokusområde eftersom den utgör en av
hörnstenarna i vår verksamhet. Vi har bland annat under början av
2017 fått patent godkända i strategiskt utvalda länder inom Europa
för vår teknik för 2D-fokusering vid separation av celler eller
partiklar. Vi har även erhållit så kallat Notice of Allowance från
det amerikanska patentverket gällande vår ansökan om patent i USA för
2D-fokuseringstekniken. Det är glädjande att vi erhållit dessa besked
gällande patenten eftersom det stärker våra framtida
affärsmöjligheter.

Det strategiska förhållningssättet gällande val av patent återfinns
även i AcouSorts löpande arbete med att knyta samarbetsavtal med
kommersiella aktörer. Vår målsättning för OEM-projekten är ömsesidigt
gynnsamma, långsiktiga samarbetsrelationer, samtidigt som strategin
banar väg för optimal användning av utrustningen och följaktligen
bättre förutsättningar för bästa möjliga diagnostik och behandling.

Den 27 februari 2017 hade vi glädjen att kunna meddela att vi anställt
Lars Damgaard Løjkner som marknads- och försäljningschef. Han har i
många år arbetat internationellt med försäljning och kundrelationer
inom Life Science, en erfarenhet som blir högst relevant i hans nya
roll på AcouSort. Denna anställning är ett led i våra
kommersialiseringsplaner och vi tror att Damgaard Løjkner, med sitt
kontaktnät och sina erfarenheter, kan skapa goda affärsmöjligheter
för AcouSort.

Slutligen vill jag rikta ett tack till alla som valt att investera i
AcouSort och hoppas på ett fortsatt förtroende från alla våra ägare
under 2017!

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag
inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat
en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ
metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar
för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av
celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera
stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis
(blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla
vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk
forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom
ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har
som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på
akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom
kliniska tillämpningsområden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acousort/r/arsredovisning-2016,c2274172
http://mb.cision.com/Main/15073/2274172/680041.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.