Du är här

2018-07-12

Acousort förtydligar kring avtalet med Instrumentation Laboratory

Bioteknikbolaget Acousort lämnade den 6 juli en nulägesrapport avseende
bolagets pågående projekt och aktiviteter, däribland avhandlades detaljer
kring kring licens- och distributionsavtalet med Instrumentation Laboratory
som offentliggjordes den 8 juni. Acousort vill i ett pressmeddelande idag
förtydliga avtalets väsentliga kommersiella innebörd för bolaget och den
inverkan som avtalet bedöms ha på verksamhet.

Acousort meddelade den 8 juni att bolaget nått ett genombrott genom
teckning av ett licens- och distributionsavtal med amerikanska
Instrumentation Laboratory. Avtalet ger IL rättighet att implementera
Acousorts teknologi i en av IL:s produktlinjer. Nästa steg i avtalet
innebär att applicera teknologin i ett av IL:s befintliga instrument och
under detta utvecklingsarbete kommer Acousort, mot marknadsmässig
ersättning, att tillhandahålla rådgivning avseende teknologin.

Upplägget för de royalties som IL ska betala till Acousort består dels av
en lägstanivå med en kontinuerlig årlig ökning och dels en del som beräknas
på försäljningsvolym för de produkter som innehåller Acousorts teknologi.
Detta innebär att Acousort kommer att erhålla en ren ersättning eftersom IL
betalar för att använda sig av teknologin, vilket inte medför några
kostnader för Acousort.

Lägstanivån för 2018 för royalties är 100 000 dollar, motsvarande 880 000
kronor. Eftersom avtalets royaltynivå i övrigt är avhängig framtida
potentiell försäljning är det enligt styrelsen svårt att göra en exakt
uppskattning på avtalets totala finansiella storlek, men vid full
marknadsmässig implementering bedömer styrelsen att aktuellt avtal för
denna första produkt kan generera royaltyintäkter om minst 1,5 miljoner
dollar per år. Denna bedömning baserar sig på den befintliga försäljning
som IL har idag inom den tänkta applikationen.

Ovan nämnda royalties är enbart hänförliga till att IL nyttjar Acousorts
teknologi och aktuellt avtal innehåller ingen specifikation rörande
tillverkning av de fysiska komponenterna. Det innebär att förutom de
uppskattade årliga potentiella royaltyintäkterna om 1,5 miljoner dollar
tillkommer det potentiella ytterligare intäkter i det fall Acousort
erhåller kontrakt om att tillverka och tillhandahålla komponenten för
ultraljudsbaserad separationsteknologi till IL:s produkt. Den potentiella
intäkten och vinsten för tillverkning är idag svår att uppskatta men
Acousorts styrelse ser att även denna är substantiell.

Vidare behöver Acousort uppfylla kvalitetssäkringen ISO 13485 för medicinsk
utrustning för att kunna leverera komponenter för IL:s applikation.
Acousort arbetar för och bedömer att denna kvalitetssäkring ska uppnås
under 2019 och att bolaget därmed kommer att bli en potentiell leverantör
av själva komponenten. ISO-certifieringen krävs dock ej för det nu
påskrivna royaltyavtalet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.