Du är här

2018-03-05

AcouSort genomför nyemission på 22,5 miljoner kronor (forts)

(Tillägg: mer detaljer i hela nyheten)

Aktieägarna i bioteknikbolaget AcouSort kallas till extra bolagsstämma den
21 mars i Lund.

Styrelsen beslutade den 5 mars om en nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna som styrelsen nu föreslår att stämman godkänner. Villkoren i
nyemissionen är 1:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att
teckna en ny aktie till teckningskursen 9 kronor per aktie.
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 27 mars och
aktien handlas exklusive teckningsrätt den 28 mars. Teckningstiden i
nyemissionen ska löpa från 4 april till 18 april och handel med
teckningsrätter sker den 4 april till 16 april. Högst 2,50 miljoner aktier
kommer emitteras och bolaget tillförs vid full teckning 22,5 miljoner
kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 1,7 miljoner kronor.

Nyemissionen är säkerställd till 54 procent genom teckningsförbindelser på
12,2 miljoner kronor. Det utgår ingen ersättning för
teckningsförbindelserna. Bolaget värderas före nyemissionen till 68
miljoner kronor.

Stefan Scheding, Torsten Freltoft via bolag, Martin Linde via bolag, Johan
Nilsson, LU Holding och ett antal av bolagets anställda deltar i emissionen
med totalt 1,4 miljoner kronor. Övriga teckningsförbindelser har tillkommit
genom att aktieägarna Thomas Laurell, Stefan Scheding, Torsten Freltoft via
bolag, LU Holding, Johan Nilsson och Martin Linde via bolag vederlagsfritt
har överlåtit överblivna teckningsrätter i emissionen till nya investerare,
som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen. De största
teckningsförbindelserna utgörs av Cormac Invest med 5 miljoner kronor,
Wictor Billström med 1 miljon kronor och Modelio Equity med 1 miljon
kronor.

Motivet till emissionen är primärt att erhålla kapital för att utveckla
nuvarande och kommande samarbeten med strategiska partners i Life
Science-branschen, vilket innebär fortsatt utveckling av OEM-moduler för
separation av blodplasma som resulterar i lansering av produkter på
marknaden. Därefter kommer kapitalet dessutom användas till att
implementera den generella utvecklings- och kommersialiseringsplan som
AcouSort har för övriga produkter, vilket bland annat innefattar en
förstärkning av sälj- och supportorganisationen för AcouTrap- och
AcouWash-systemen. Därutöver ska likviden användas till att förbereda för
produktion av OEM-moduler med låg till medelhög volym genom anpassning av
monteringsanläggningar och upprättande av ett ISO-certifierat
kvalitetsledningssystem.

Några av bolagets största ägare, styrelseordförande Martin Linde via bolag,
vd Torsten Freltoft via bolag, styrelseledamot Stefan Scheding och
styrelseledamot Thomas Laurell har ingått nya lock-up-avtal som löper på
sex månader från det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.