Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-28

Acrinova: Delårsrapport januari-juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger
härmed delårsrapport för de första sex månaderna 2017.

Sammanfattning perioden januari - juni 2017.

· Nettoomsättningen uppgick till 42 682 tkr (4 524).

· Rörelseresultatet uppgick till 29 693 tkr (3 346).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 8 451 tkr (836).

· Periodens resultat uppgick till 6 040 tkr (2 325).

· Periodens resultat per aktie uppgick till 1,34 kr (0,89).

· Eget kapital per aktie uppgick till 42,76 kr (37,37).

· Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 17
722 tkr (17 432).

VD kommenterar

Det första halvåret 2017 visar på en utveckling för koncernen helt i
linje med de planer som ingår i den långsiktiga strategin.

Vi har ett förvaltningsresultat på 8,5 mkr för årets första sex
månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 0,8
mkr. Tyvärr var kursnedgången på vårt innehav av noterade värdepapper
-4,2 mkr. Detta liksom värdeökningen i våra egna fastigheter om 2,5
mkr är dock icke realiserade värdeförändringar och påverkar ej vår
likviditet. Resultat efter skatt slutade på 6,0 mkr mot 2,3 mkr förra
året.

I och med förvärvet av VVS-huset Malmö AB så är vi nu väldigt väl
rustade för att vara ett förvaltningsbolag som kan erbjudande
heltäckande tjänster. Allt ifrån ekonomi och fastighetsskötsel till
avancerade tjänster inom ventilation, värme och sanitet.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90

VD, Acrinova AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/acrinova/r/delarsrapport-januari-juni-2017,c23...
http://mb.cision.com/Main/12091/2319498/705088.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.