Du är här

2014-05-16

Active Biotech: Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 15 maj 2014.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2013 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats
Arnhög, Peter Hofvenstam, Rolf Kiessling, Magnhild Sandberg, Peter Sjöstrand
och Peter Thelin. Stämman omvalde Mats Arnhög till styrelsens ordförande.
KPMG AB omvaldes som revisorer.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
valberedningen skall bestå av representanter för de i slutet av september
2014 tre största ägarna samt styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har
tillämpats.

Styrelsen erhöll, i enlighet med sitt förslag därom, ett bemyndigande att
längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av högst sju
miljoner nya aktier och/eller konvertibler med motsvarande utspädningseffekt,
med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Lund den 16 maj 2014

Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

Active Biotech AB

(NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av
läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som
är i registreringsgrundande fas är laquinimod (NERVENTRA®), en substans i
tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, för behandling av multipel
skleros, tasquinimod för prostatacancer samt ANYARA för behandling av i
första hand njurcancer. Därutöver har kliniska fas II-studier för Crohns
sjukdom och Lupus med laquinimod avslutats. Företaget har ytterligare ett
projekt i klinisk utveckling; paquinimod (57-57) för systemisk skleros, även
den i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 16 maj 2014, kl. 08.30.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Årsstämma i Active Biotech AB
http://hugin.info/1002/R/1785923/612567.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Active Biotech via Globenewswire

HUG#1785923

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.