Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

AcuCort AB: AcuCorts företrädesemission tecknad till 102 procent

AcuCorts (Spotlight Stock Market: ACUC) nyemission med företrädesrätt
för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 101,7
procent och AcuCort tillförs cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden finansierar bolagets kommersialisering av ISICORT®.

Teckningstiden i AcuCorts nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare avslutades den 20 september 2019. Totalt tecknades
emissionen till 101,7 procent varav, 85,3 procent tecknades med stöd
av teckningsrätter och 16,4 procent utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen var garanterad till 85,0 procent, varför ingen
tilldelning skedde till garanter. Teckningskursen i
företrädesemissionen var 4,20 SEK per aktie. Genom
företrädesemissionen tillförs AcuCort 41,2 MSEK före
emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 4,1 MSEK.
Emissionslikviden finansierar bolagets kommersialisering av ISICORT®.

"Vi är mycket nöjda att emissionen har fulltecknats och jag kan
konstatera att det råder ett fortsatt stort intresse för AcuCort och
vår läkemedelskandidat ISICORT®. Vi är glada att våra aktieägare ser
potentialen i AcuCort och välkomnar också nya aktieägare. Emissionen
ger oss nu möjlighet att ta steget från utvecklingsbolag till att
driva kommersiell verksamhet." kommenterar Mats Lindfors, VD för
AcuCort.

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i AcuCort att öka med
9 798 266,00 SEK till 19 596 532,00 SEK. Antalet aktier kommat att
öka med 9 798 266 till 19 596 532 aktier. Betalda tecknade aktier
(BTA) i nyemissionen handlas på Spotlight Stock Market under
kortnamnet ACUC BTA fram till dess att företrädesemissionen har
registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av
aktier.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen
för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som
anges i prospektet som offentliggjordes den 5 september 2019.
Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till
respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med
instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till AcuCort i samband med
Företrädesemissionen. HWF Advokater AB är legal rådgivare.

Denna information är sådan som AcuCort AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 september 2019

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® - en ny snabblöslig
film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans -
dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ,
patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för
behandling av akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och
illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den
bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om
marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat,
vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av
ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat
på Spotlight Stock Market.Besök gärnawww.acucort.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/acucort-ab/r/acucorts-foretradesemission-teck...
https://mb.cision.com/Main/15601/2918391/1113930.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.