Du är här

2017-09-22

Adapta Fastigheter: Kallelse till extra bolagsstämma i Adapta Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande 2017-09-22 08:00 CET

Aktieägarna i Adapta Fastigheter AB (publ) ("Bolaget"), 556808-2803,
kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 oktober 2017,
klockan 16:00 i Bolagets lokaler på Kvarnbergsgatan 2, 411 05
Göteborg.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

6. Framläggande av och beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag

7. Stämmans avslutande

Rätt att delta på årsstämman och anmälan

Rätt att delta på årsstämman har aktieägare som dels är registrerad i
den av Bolaget förda aktieboken den 30 september 2017, dels senast
samma datum anmäler sin avsikt att delta till Bolaget per e-mail på
info@adaptafast.se.

Handlingar

Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Göteborg den 22 september 2017

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thörnqvist, Adapta Fastigheter AB
+46 76-555 83 61, per@adaptafast.se

Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter AB
+46 70-220 23 10, erik@adaptafast.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Adapta Fastigheter
Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl. 08:00 CET.

Om Adapta

Adapta Fastigheter utvecklar och förvaltar handels- och
kontorsfastigheter, primärt i Storgöteborgsområdet. Vårt mål är att
skapa attraktiva handelsplatser i samarbete med starka hyresgäster.
Adaptas fastighetsportfölj består av 6 stycken handels- och
kontorsfastigheter med en total uthyrbar area om ~45,000m2 och ett
marknadsvärde på 1.77 miljarder kronor. För mer information, vänligen
besök www.adaptafast.se.

Adapta Fastigheter Aktiebolag (publ), Kvarnbergsgatan 2, 411 05
Göteborg

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adapta-fastigheter/r/kallelse-till-extra-bolag...
http://mb.cision.com/Main/15320/2350361/725014.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.