Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

ADAPTEO: LÄGRE MARKNADSAKTIVITET TYNGDE 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bygguthyrningsbolaget Adapteo, som avknoppats
från Cramo och som är noterat på Stockholmsbörsen, hade hyresintäkter på 35,1
miljoner euro under det fjärde kvartalet 2019 (34,9). Jämförbart
ebitda-resultat blev 20,6 miljoner euro (20,6).

Rörelseresultatet landade på -3,9 miljoner euro (+5,6) och inkluderar
jämförelsestörande poster om 1,0 miljoner euro (4,3). Vinst per aktie var
-0:17 euro (0:10).

"Fjärde kvartalet 2019 fortsatte med lägre marknadsaktivitet på våra
huvudmarknader ? Under hela året har vi sett väsentligt lägre offertaktivitet
i den svenska offentliga sektorn, vilket påverkade våra intäkter under andra
halvåret, och som får effekt även under kommande kvartal", skriver vd Philip
Isell Lind af Hageby i rapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:12 euro per aktie för 2019.

"Även om vi har sett väsentligt lägre marknadsaktivitet under 2019 kvarstår
behovet inom offentlig sektor och vår syn på medellång sikt om en gynnsam
marknadsutveckling ligger fast", skriver vd.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News