Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-24

AdCityMedia: AdCityMedia: Justering av felaktiga koncernelimineringar för perioden Q2 2016 - Q1 2017

ADCITYMEDIA: JUSTERING AV FELAKTIGA KONCERNELIMINERINGAR FÖR PERIODEN Q2 2016 - Q1 2017

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") har sedan anställningen av CFO ökat den interna kontrollen och funnit att vidarefakturerade interntransaktioner hanterats felaktigt. Bolaget har därför rapporterat för låg bruttomarginal och för låg EBITDA-marginal, samt för hög omsättning. Nettoeffekten av justeringarna påverkar inte resultatet.

Som en del i ledet att stärka rutiner och processer anställde Bolaget under andra kvartalet en CFO som bl.a. granskat hanteringen av den tidigare helt outsourcade koncernkonsolideringen. Vid granskningen har det noterats att det under perioden Q2 2016 - Q1 2017 funnits interna transaktioner som inte eliminerats på ett korrekt sätt. Felaktigheterna hänför sig till vidarefakturerade interna kostnader som inte eliminerats mot motsvarande intäkter, vilket innebär att nettofelet blir noll kronor. Följdeffekten är att Bolagets marginaler under perioden har redovisats lägre men också att omsättningen redovisats högre.

Tre av kvartalen samt årsbokslutet är reviderat av Bolagets oberoende revisor Deloitte utöver den externa ekonomifunktionen.

Anders Axelsson, VD "Felaktigheterna är något jag tillsammans med styrelsen tar på största allvar. Jag ser positivt på att vi nu stärkt upp vår ekonomifunktion och påbörjat ett förebyggande internt arbete för att stärka Bolagets samtliga rutiner och kontrollfunktioner."

Bolaget kommer i sin framtida rapportering justera påverkade jämförelsesiffror för att ge en rättvis bild. Effekten av berörda kvartal avser omsättning, handelsvaror samt marginaltal och visas i nedan tabell.
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Nyckeltal före justering | Q1 16 | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Helår 16 | Q1 17 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Omsättning | 18.874 | 27.691 | 20.529 | 26.585 | 93.679 | 29.958 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Handelsvaror | -7.108 | -15.282 | -12.562 | -11.578 | -46.518 | -10.941 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Bruttoresultat | 11.766 | 12.409 | 7.967 | 15.007 | 47.161 | 19.017 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Bruttomarginal | 62,3% | 44,8% | 38,8% | 56,4% | 50,3% | 63,5% |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| EBITDA | 4.481 | 4.617 | 2.173 | 5.492 | 16.763 | 4.448 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| EBITDA% | 23,7% | 16,7% | 10,6% | 20,7% | 17,9% | 14,8% |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Nyckeltal efter justering | Q1 16 | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Helår 16 | Q1 17 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Omsättning | 18.874 | 23.333 | 16.963 | 21.803 | 80.973 | 27.760 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Handelsvaror | -7.108 | -10.924 | -8.996 | -6.796 | -33.812 | -8.743 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Bruttoresultat | 11.766 | 12.409 | 7.967 | 15.007 | 47.161 | 19.017 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Bruttomarginal | 62% | 53,2% | 47,0% | 68,8% | 58,2% | 68,5% |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| EBITDA | 4.481 | 4.617 | 2.173 | 5.492 | 16.763 | 4.448 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| EBITDA% | 23,7% | 19,8% | 12,8% | 25,2% | 20,7% | 16,0% |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Differenser av justering | Q1 16 | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Helår 16 | Q1 17 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Omsättning/handelsvaror | 0 | 4.358 | 3.566 | 4.782 | 12.706 | 2.198 |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| Bruttomarginal - procentenheter | 0 | 8,4% | 8,2% | 12,4% | 7,9% | 5,0% |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+
| EBITDA-marginal - procentenheter | 0 | 3,1% | 2,2% | 4,5% | 2,8% | 1,2% |
+----------------------------------+-----------+------------+------------+------------+----------------+------------+

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2017-07-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20754

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2017 kl 16.00 CET.

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år i branschen utökat med ytterligare ett affärsområde - "Creative". Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Creative har bolaget två huvudinriktningar - "Digital signage" (digitala skärmar I butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för Utomhus växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.