Du är här

2017-05-24

AdCityMedia: Delårsrapport januari- mars 2017 A City Media

DELÅRSRAPPORT JANUARI- MARS 2017 A CITY MEDIA

AdCityMedia ökar omsättningen med 59%

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI- MARS) 2017
Nettoomsättningen uppgick till 29 958 (18 874) TSEK, en ökning med 58,7%.
*EBITDA uppgick till 4 448 (4 481) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 14,8 (23,7)%, en minskning med 33 TSEK motsvarande -0,7%.
Resultat efter skatt uppgick till -24 (2 555) TSEK.
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 824 (-19) TSEK.
Kassa flöde från investeringsverksamheten uppgick till -967 (-460) TSEK.
Resultat per aktie uppgick till -0,014 SEK.

* Beroende av kostnader av engångskaraktär har marginalen sänkts med 2,6 procentenheter.

VD KOMMENTAR
"Justerat för en engångsnedskrivning av lagret under denna period med 772 TSEK som borde ha belastat föregående års första kvartal skall EBITDA vara 5 220 TSEK"

Vi har nu 52 anställda inom koncernen och jag har fått nöjet att träffa merparten under detta kvartal. Grundare och ledning i dotterbolagen kommunicerar på flera olika plan genom organisationen vilket ger en bred kontaktyta och som jag ser det en bra grund för lyckad integration.

Vårt första kvartal 2017 inkluderar nu båda förvärven Allin och GM Gruppen.

Vi ökar omsättningen under perioden med 59% jämfört med föregående år och går från 18 874 TSEK till 30 015 TSEK. EBITDA för perioden landar på 4 448 TSEK jämfört med 4 481 TSEK föregående år. Justerat för en engångsnedskrivning av lagret under denna period med 772 TSEK som borde ha belastat föregående års första kvartal skall EBITDA vara 5 220 TSEK. Justerat jämför vi då mot 3 709 TSEK vilket ger att EBITDA är 41% bättre än samma period föregående år.

Affärsområdet media ökar under perioden med 90% jämfört med samma period föregående år. Samtidigt växer mediamarknaden med 14% enligt mediabyråbarometern. Mediaförsäljningen är upp från 10 100 TSEK till 19 100 TSEK. Affärsområdet har inte nått sin fulla potential i kvartalet och den organiska delen av affärsområdet är aningen ner mot föregående år. Anledningen till detta är att affärsområdet under kvartalet påbörjat en omorganisation för att skapa en mer skalbar säljstruktur. Under perioden pressmeddelade vi en större affär på 2 000 TSEK avseende LED och VEPA ytor i kombination. Vi tar som tidigare löpande affärer på daglig basis.

Affärsområdet creative med production och digital signage (digitala skyltar i butiksmiljö) har under kvartalet levererat till flertalet kunder med stor potential. Affärsområdet pressmeddelar efter perioden en affär med potential om 40 000 TSEK. Kunden som är en av världens största inom skönhetsvård har för avsikt att bygga en egen digital försäljningskanal hos sina topp 800 försäljningsställen i norden.

Totalt sätt har vi en orderbok som ser bättre ut än samma tid föregående år.

Vi förvärvar efter perioden fyra premium ytor avseende digital storformatsreklam från Stampenägda Wallstreet media. Efter förvärvet har koncernen 54 egna digitala storformats skärmar (5-150 kvm). Totalt säljer vi på över 150 digitala storformats skärmar i Sverige.

Jag önskar att ta tillfället i akt att upplysa om att anmälningsperioden för nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från den 29 maj 2017 till och med den 16 juni 2017. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 70 SEK per aktie. Mer information om detta kommer inom kort att läggas upp på vår hemsida samt att meddelas till behörig part under teckningsperioden.

Avslutningsvis kommer bolagsstämman den 30 maj att föreslå en aktieutdelning med 2,50 SEK att utbetalas den 7 juni till de som är aktieägare på avstämningsdagen den 1 juni.

Anders Axelsson, VD A City Media AB (publ)

Stockholm 2017-05-24

För mer information: Anders Axelsson, Verkställande Direktör
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com +46 (0)709 66 00 86

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2017-05-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20388
AdCityMedia Delarsrapport Q1 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20389

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08.30 CET

Kort om Bolaget: AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhus- reklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrym- met avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affär- sområde "Creative". Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet "creative" har bolaget två huvudinriktningar "digital signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "production" (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor och över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utom- hus växer och övergången från analogt till digital sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com http://www.adcitymedia.com . AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.