Du är här

2017-05-31

AdCityMedia: Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA I ADCITYMEDIA

Årsstämma har hållits i A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Stockholm, den 30 maj 2017. Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt avstämningsdag för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Stämman beslutade att i enighet med styrelsen förslag om att utdelning med 2,5 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2016. Av till årsstämmans förfogande stående medel kommer således totalt 4 308 922,5 kronor delas ut till aktieägarna. Avstämningsdag för den beslutade utdelningen är 2017-06-01 och utbetalningsdag för utdelningen är 2017-06-07.

Arvode
Stämman beslutade i enighet med styrelsen förslag att inget arvode utgår till styrelsen eller för utskottsarbete. Till revisorn beslutades att arvode utgår enligt räkning.

Styrelse
Som styrelseordförande beslutades omval av Patrik Mellin. Till ledamöter beslutades omval av Anders Axelsson, Oskar Lindström, Jan Litborn, Niklas von Sterneck och Michael Silfverberg. Som nya ledamöter väljs Björn Rosengren och Alexis Logothetis.

Revisorer
Stämman beslutades att i enlighet med styrelsen förslag omval av Deloitte AB.

Presentation av nya styrelseledamöter

Björn Rosengren tidigare näringsminister med erfarenhet från media inom bl.a. Kinnevik. Jobbar idag som entreprenör och styrelseproffs.

Alexis Logothetis med bakgrund inom media de senaste 17 åren varav de senast 9 åren på utomhusreklambolaget Clear Channel där han ansvarat för den digitala utvecklingen i norden. På hans resum finns bland annat den digitala etableringen av digitaliseringen i tunnelbanan i Stockholm och Köpenhamn.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.adcitymedia.com/ http://www.adcitymedia.com/ .

Stockholm 2017-05-31

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20435

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde "Creative".Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet "creative" har bolaget två huvudinriktningar "digital signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "production" (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor och över 4 500 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder.Marknaden för utomhus växer och övergången från analogt till digital sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com http://www.adcitymedia.com . AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.