Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

AdCityMedia: Teckningsperiod för AdCityMedia teckningsoptioner inleds idag

TECKNINGSPERIOD FÖR ADCITYMEDIA TECKNINGSOPTIONER INLEDS IDAG

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar idag att genom de teckningsoptioner som emitterades i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North i december 2015, kan nya aktier tecknas under perioden 29 maj - 16 juni 2017. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie för 70 kronor per aktie.

Det totala antalet teckningsoptioner uppgår till 43 103 stycken. Observera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 16 juni 2017 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ca 3 MSEK före emissionskostnader.

Nedan följer information avseende tillvägagångssätt att nyttja teckningsoptionerna för teckning av nya aktier.

För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. För mer information och vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden avslutas, ofta flera dagar innan.

För dig som har dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)
Teckning ska ske genom betalning enligt instruktion senast fem dagar efter inskickad anmälningssedel. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på AdCityMedias hemsida www.adcitymedia.com http://www.adcitymedia.com samt Mangolds hemsida www.mangold.se http://www.mangold.se .

Stockholm 2017-05-29

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com mailto:anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Denna information är sådan information som A City Media AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 15:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AdCityMedia Pressrelease 2017-05-29.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20420

Kort om Bolaget:
AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde "Creative". Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet "creative" har Bolaget två huvudinriktningar "digital signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "production" (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har Bolaget ca 1 500 egna mediaytor och över 3 000 digitala skärmar som Bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder. Marknaden för utomhus växer och övergången från analogt till digital sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger i framkant vilket ger Bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.adcitymedia.com http://www.adcitymedia.com . AdCityMedias aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.