Du är här

2018-03-02

AdderaCare: AdderaCare avtalar om ytterligare teckningsförbindelser

AdderaCare AB ("AdderaCare") meddelar härmed att bolaget, utöver sedan
tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om
ytterligare teckningsförbindelser inför bolagets planerade
företrädesemission. Bolaget har skriftligen avtalat om
teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 68
procent av emissionslikviden, med bl.a. styrelseledamöter, ledande
befattningshavare och huvudägare. Styrelsens beslut om
företrädesemission är avsett att godkännas på extra bolagsstämma den
19 mars 2018 och förutsatt godkännande är teckningstiden avsedd att
inledas den 29 mars 2018.

Utökat teckningsåtagande

I AdderaCares pressmeddelande den 27 februari 2018 gällande styrelsens
beslut att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en
företrädesemission, offentliggjordes att bolaget inför den planerade
företrädesemissionen skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om
cirka 10,3 MSEK. Bolaget har sedan offentliggörandet skriftligen
avtalat om teckningsförbindelser om ytterligare cirka 0,7 MSEK,
innebärande att bolaget inför den planerade företrädesemissionen har
avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande
cirka 68 procent av emissionslikviden, med bl.a. styrelseledamöter,
ledande befattningshavare och huvudägare. Totalt 5 MSEK av
teckningsförbindelserna är avsedda att kvittas mot aktier i
företrädesemissionen på grund av kortfristiga lån från bolagets fem
huvudägare. Parter som ingått avtal om teckningsförbindelse är
garanterade tilldelning motsvarande sitt åtagande. Ingen ersättning
utgår för teckningsförbindelserna.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AdderaCare i
samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Michael Hermansson, VD
Telefon: 0707-29 41 00
E-post: michael.hermansson@adderacare.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för AdderaCare.

Detta pressmeddelande innehåller information som AdderaCare AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 mars 2018.

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn.
Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala
entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi
mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt
fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North (ADDERA).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adderacare/r/adderacare-avtalar-om-ytterligare...
http://mb.cision.com/Main/14887/2463589/799931.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.