Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

AddLife: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

"Stark organisk tillväxt under sommarkvartalet!"
1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017 (3 MÅNADER)Nettoomsättningen ökade med 26
procent till 517 MSEK (409), varav organisk tillväxt uppgick till 9
procent och förvärvad tillväxt uppgick till 18 procent.

· EBITA ökade med 39 procent till 44 MSEK (31), motsvarande en
EBITA-marginal om 8,5 procent (7,7).

· Resultat efter skatt ökade med 22 procent och uppgick till 22 MSEK
(18).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 MSEK
(28).

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017 (9 MÅNADER)

· Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 1 665 MSEK (1327),
varav organisk tillväxt uppgick till 8 procent och förvärvad tillväxt
uppgick till 16 procent.

· EBITA ökade med 37 procent till 155 MSEK (113), motsvarande en
EBITA-marginal om 9,3 procent (8,5).

· Resultat efter skatt ökade med 27 procent och uppgick till 80 MSEK
(63).

· Resultat per aktie uppgick till 3,28 (2,79). För senaste
12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,29 SEK (4,13).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 111 MSEK
(37).

· Soliditeten uppgick till 38 procent (49).
· Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 65 procent (55).
· Under delårsperioden har tre förvärv genomförts, TM Techno Medica
AB, Hepro AS samt Krabat AS med sammanlagd årsomsättning om cirka 225
MSEK.

Stockholm den 26 oktober 2017
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens
där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar
delårsrapporten. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20
minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 26 oktober 2017, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk:
https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren

Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder
högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat
och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600
anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken.
Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad
på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
oktober 2017 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addlife/r/delarsrapport-1-januari---30-septemb...
http://mb.cision.com/Main/13919/2376050/741962.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.