Du är här

2017-09-01

ADDvise: ADDvise genomför riktad nyemission och utökar utestående obligationslån för att finansiera förvärv

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") har
per den 1 september 2017 beslutat om en riktad nyemission av B-aktier
om 7,9 MSEK samt en utökning av befintligt obligationslån med 9,1
MSEK för att finansiera förvärv.

· Teckningskursen uppgår till 1,70 SEK per B-aktie baserat på ett
volymviktat genomsnitt under perioden 16 augusti 2017 - 29 augusti
2017 med en rabatt om 7,5 procent.

· ADDvise tillförs sammanlagt cirka 7,9 MSEK.
· Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och
motivet för den riktade emissionen är att på ett kostnads- och
tidseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att
finansiera värdeskapande förvärv samt att bredda ägarbasen.

· För existerande aktieägare resulterar emissionen i en
utspädningseffekt om cirka 10,7 procent av kapitalet och cirka 4,1
procent av rösterna i Bolaget.

· Genom emissionen ökar antalet utestående B-aktier från 30 805 200
till 35 422 849 stycken.

· Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 38 424 639
aktier till totalt 43 042 288 aktier, fördelat på 7 619 439 A-aktier
och 35 422 849 B-aktier.

· Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 461 764,90 SEK, från
3 842 463,90 till 4 304 228,80 SEK och ökar antalet röster från 10
699 959 till 11 161 723 röster.

Den riktade emissionen tecknas enligt följande:

Investerare Antal aktier Belopp, MSEK
Mangold Fondkommission AB 2 287 059 3,9
Purpose AB 1 470 589 2,5
Wilhelm Christerson 360 000 0,6
Modelio Equity AB (publ) 294 118 0,5
Anders Wihlborn 205 883 0,4
Totalt 4 617 649 7,9

Bolaget har även utökat sitt utestående obligationslån (ISIN:
SE0006245460) med 9,1 MSEK. De nya obligationerna emitteras till 100
procent av det nominella värdet. Efter emissionen kommer det totala
utestående beloppet av ADDvises obligationslån att uppgå till 87 MSEK

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i
samband med emissionen och utökandet av obligationslånet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 10.30 CET.

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK.
ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold
Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addvise/r/addvise-genomfor-riktad-nyemission-o...
http://mb.cision.com/Main/12334/2337302/716821.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.