Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

ADDvise: Kommuniké från extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 12 mars 2019 - Regulatorisk information

Vid extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller
"Bolaget") idag, den 12 mars 2019, fattades i huvudsak följande
beslut.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en
nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst
947 278 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med
högst 94 727,80 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast
tillkomma de externa personer som ingått garantiförbindelse med
Bolaget i samband med företrädesemissionen som beslutades av
styrelsen den 12 december 2018, vilka är Nordnet Pension, Mangold
Fondkommission AB och Wilhelm Christerson.

Vidare beslutade bolagsstämman, i enlighet med aktieägares
representerande cirka 7 procent av rösterna och 20 procent av
aktierna förslag, om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt av högst 1 058 248 aktier av serie B innebärande en
ökning av aktiekapitalet med högst 105 824,8 kronor. Rätt att teckna
de nya aktierna ska endast tillkomma de personer som omfattas av den
så kallade LEO-kretsen som ingått garantiförbindelse med Bolaget i
samband med företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 12
december 2018, vilka är styrelseledamoten Fredrik Celsing, Kivsvalk
AB (Rikard Akhtarzand, styrelseledamot), Meg Tivéus AB (Meg Tivéus,
styrelseledamot), Tuida Holding AB (Staffan Torstensson, styrelsens
ordförande).

Teckningskursen i de båda emissionerna är 0,638 kronor per aktie och
betalning ska ske genom kvittning av fordran (som utgörs av
respektive persons garantiersättning). Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissionerna sker till fullgörande
av garantiavtal som Bolaget har ingått med ovan nämnda
teckningsberättigade personer.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på
Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50,
CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information
finns på www.addvisegroup.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addvise/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/12334/2761586/1006252.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.