Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Advenica: Information om valberedning

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på
årsstämman den 25 april 2016 och är baserade på Svensk Kod för
Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att uppmana de
tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed
avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av
aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig
information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och
uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största
aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska
den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så
vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till: (i)
ordförande vid årsstämman 2017, (ii) antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och
styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av
styrelseledamöter och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt
(vii) principer för valberedningens sammansättning inför årsstämman
2018.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför
årsstämman 2017. Valberedningen består av:

· Emma Linde, representant för Familjen Linde,
· Mikael Sandberg, representant för Bison Holdings Limited,
· Mårten Persson, representant för Elephant Holding S.A. samt
· Anna Söderblom i egenskap av styrelseordförande för Advenica AB.

Advenicas årsstämma 2017 infaller den 25 april 2017, kl. 16.00.
Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan
göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica
AB, Att: Valberedningen, Box 11065, 220 11 Lund.

Lund den 21 oktober 2016, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Söderblom, t f
styrelseordförande Advenica AB, Tel: +46 (0)70 940 90 01

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 oktober 2016 kl.08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica
utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar
som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid
informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar
möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt
ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North
Premier med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser
Bankaktiebolag. www.penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advenica/r/information-om-valberedning,c2105493
http://mb.cision.com/Main/9770/2105493/577923.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.