Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Aerowash: Delårsrapport januari - september 2017

Kvartal 3, 2017

Kvartal 3 i sammandrag.

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 724 219 kr.
· Rörelseresultat för perioden uppgick till -806 969 kr.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -890 498 kr.
· Resultat efter skatt uppgick till -890 498 kr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr.
· Likvida medel per den 30 september 2017 uppgick till -1 145 709
kr.

· Eget kapital per den 30 september 2017 uppgick till 4 524 318 kr.

Kvartal 1-3, 2017

Kvartal 1-3 i sammandrag.

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 900 683 kr.
· Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 863 387 kr.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 014 520 kr.
· Resultat efter skatt uppgick till -3 014 520 kr.
· Resultat per aktie uppgick till -1,36 kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Bolaget får order på tre system från kanadensisk distributör med
leverans till Air Canada.

· Bolaget lämnar in patentansökan avseende kärnteknologi och
kärnfunktioner.

· Bolaget deltar och sponsrar ISS Global Aviation Conference.
· Emission av 100 000 teckningsoptioner till Bolagets personal
genomförs enligt årsstämmans beslut.

· Lansering av Bolagets nya produkt - AW 12.
· Bolaget lanserar ny hemsida.
· Bolaget upptar lån på totalt 1,3 MSEK från bl a Nordic Ground
Support Holding AB och No Fear Invest AB som båda är aktieägare i
Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Bolaget tecknar exklusivt distributionsavtal för Spanien och
Portugal med AirRail SL.

· Extra bolagsstämma beslutar om nyemission om 6 MSEK i aktier och
3 MSEK i optioner.

VD har ordet

Det tredje kvartalet var två sommarmånader till trots ett mycket
händelserikt kvartal för bolaget. Under augusti månad lanserade vi
vår helt nyutvecklade tvättrobot; AW12. Med lanseringen av nya AW12
har vi tagit ett mycket stort steg. Vi befinner oss nu i teknologisk
framkant inom detta nischsegment.

Under augusti fick vi också vår första order på det nya systemet. Vår
kanadensiska distributör lade då en beställning på tre system med Air
Canada som slutkund. Ordern har gett ett stort gensvar i industrin,
särskilt på den stora nordamerikanska marknaden.

Våra marknadssatsningar i övrigt har resulterat i att kännedomen om
Bolaget och Aerowash-produkten successivt ökar och vi får nu löpande
förfrågningar från hela världen från presumtiva kunder och partners.
En uttalad strategi har varit att etablera samarbeten med starka
lokala partners. Efter utgången av tredje kvartalet 2017 har Bolaget
tecknat ett nytt distributions-avtal med AirRail S.L avseende Spanien
och Portugal. Sedan tidigare under 2017 har vi MoUs undertecknade med
partners för bl a Kina och Indien. Vår målsättning är att under
första halvåret 2018 ha etablerade distributions/försäljningskanaler
på flertalet av de största marknaderna i Europa, Mellan-östern, Asien
samt Nordamerika.

Under tredje kvartalet lämnade bolaget in en patentansökan. I ansökan
söker vi skydd för den kärnteknologi och de kärnfunktioner som ingår
i den nya AW12. En ny hemsida togs också fram under kvartalet.

På produktionssidan innebar ordern från Air Canada att arbetet med
tillverkning av tre nya system påbörjades under september månad.
Samarbeten med viktiga underleverantörer och konsulter har fördjupats
och vi förbereder oss för att ha en produktionskapacitet på två
system per månad när vi går in i 2018.

Personligen anser jag att bolaget under tredje kvartalet bevisat att
vi är på rätt väg och följer den utstakade planen (bl.a genom
lansering av nytt system, genombrottsorder samt patentansökan). Vi
har en liten men stark och väldigt dedikerad organisation. Tack vare
det arbete som lagts ned och de investeringar som tagits är vi nu
redo för nästa steg, vilket innebär att i större skala tillverka och
sälja AW12 för en global marknad. Vår målsättning för 2018 är att
sälja 8-10 system och nå god lönsamhet med sådana
försäljningsvolymer.

Mot bakgrund av detta och för att kunna tillförsäkra erforderligt
rörelsekapital inför leveransen till Air Canada och för att kunna
möta förmodade leveranser under nästa år har styrelsen beslutat
föreslå en nyemission av Units om 6 + 3 MSEK. Företrädesemissionen är
säkerhetsställd med cirka 2,6 MSEK (cirka 43 %) via
teckningsåtaganden från större aktieägare.

Med ny produkt, genombrottsorder, utökade marknadssatsningar samt
förstärkt rörelse-kapital i ryggen (efter nyemission) ser framtiden
mycket ljus ut för Aerowash.

Stockholm den 8 november 2017

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com (niklas.adler@aerowash.se)

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com (http://www.aerowash.se)

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt
av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av
automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till
60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång
vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerowash/r/delarsrapport-januari---september-2...
http://mb.cision.com/Main/15164/2385509/748100.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.