Du är här

2014-05-05

ÅF AB: ÅF AB Delårsrapport januari - mars 2014

För mer information
:

-----------------------------------------------------
|Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20 |
|Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01 |
|Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26 |
-----------------------------------------------------
Första kvartalet 2014

* Nettoomsättningen uppgick till 2 276 (2 125) MSEK
* Rörelseresultat uppgick till 200 (166) MSEK
* Rörelsemarginalen var 8,8 (7,8) procent
* Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 200 (183) MSEK
* Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,8 (8,6) procent
* Resultat efter skatt uppgick till 149 (121) MSEK
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,83 (3,04) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat ökade till 200 (166) MSEK under det första kvartalet 2014.
Det är det högsta resultat ÅF redovisat hittills under ett första kvartal,
även beaktat att fjolårets första kvartal belastades med 17 MSEK i
omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen ökade till 8,8 (7,8) procent i
kvartalet. Den förbättrade lönsamheten har sin huvudförklaring i något ökad
debiteringsgrad samt synergier från genomförda förvärv.

Tillväxten för ÅF-koncernen uppgick till 7 procent i första kvartalet, varav 3
procent var organisk tillväxt. Justerat för ÅF Ryssland, vars
försäljningsvolymer var fortsatt vikande, växte ÅF med drygt 12 procent i
första kvartalet, 8 procent organiskt. ÅF är i dag över 7 000 högt
kvalificerade medarbetare med ett starkare och mer komplett
ingenjörserbjudande till kund än någonsin tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda
kunderna cirka 20 000 ingenjörer i ett unikt nätverk.

ÅFs marknad, undantaget Ryssland och Spanien, fortsatte att gradvis förbättras
under det första kvartalet. Högst lönsamhet levererade divisionerna
Infrastructure och Industry med rörelsemarginaler om 11,9 (13,9) respektive
10,1 (8,0) procent. Noterbart var att Industry kunde kombinera stigande
lönsamhet med en tillväxt på över 20 procent i kvartalet. Division Technology
levererade en oförändrad marginal på 8,6 (8,6) procent, likväl en ökning
jämfört med fjärde kvartalet i fjol. International förbättrade marginalen
till 4,0 (2,4) procent. Tillväxten i division International var dock negativ
på grund av ett fortsatt försämrat efterfrågeläge i Ryssland och Spanien.

Utsikterna för återstoden av 2014 bedöms fortsatt som försiktigt optimistiska.
Marknaden för infrastruktur uppskattas vara fortsatt stark samtidigt som
marknadsläget för industrin är mer positivt än för ett år sedan.
Energimarknaden fortsätter att präglas av en låg investeringsnivå i Europa
men med bättre utsikter på marknaderna i Asien och Sydamerika.

Intresset för ÅF som arbetsgivare är fortsatt mycket starkt. I början på april
placerade sig ÅF på Randstad Awards lista över Sveriges 20 mest attraktiva
arbetsgivare - alla branschkategorier. Randstad Awards är världens största
oberoende employer branding-undersökning. För ÅF, som kunskapsföretag, är
möjligheten till att kunna rekrytera de bästa ingenjörerna en avgörande
framgångsfaktor. I syfte att ytterligare stärka ÅF som attraktiv arbetsgivare
lanseras en strategisk satsning och process, Even Odds, för att fortsätta och
avsevärt öka andelen kvinnliga chefer och medarbetare i bolaget.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt, av de närmast jämförbara bolagen,
i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en
konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som
via bolagsförvärv. I slutet av första kvartalet, vid ÅFs kapitalmarknadsdag,
introducerades nya långsiktiga mål som bland annat innebär att ÅF skall
omsätta minst 2 miljarder euro år 2020.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com/info@afconsult.com

Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande
den 5 maj klockan 11.00.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt
utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Delårsrapport januari - mars 2014
http://hugin.info/1253/R/1782503/610139.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: ÅF AB via Globenewswire

HUG#1782503

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.