Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

ÅF AB: ÅF AB Delårsrapport januari-september 2016

För mer information
:
Jonas Wiström, VD och koncernchef, +46 70 608 12 20
Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

ÅF fortsätter att växa och ökar lönsamheten ytterligare

Tredje kvartalet 2016

* Nettoomsättningen uppgick till 2 348 (2 147) MSEK
* Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 162 (143) MSEK
* Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 6,9 (6,7) procent
* Rörelseresultat uppgick till 162 (112) MSEK
* Rörelsemarginalen var 6,9 (5,2) procent
* Resultat efter skatt uppgick till 118 (67) MSEK
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,63 (0,84) kronor

Januari-september 2016

* Nettoomsättningen uppgick till 7 933 (7 133) MSEK
* Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 666 (575) MSEK
* Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,4 (8,1) procent
* Rörelseresultat uppgick till 663 (578) MSEK
* Rörelsemarginalen var 8,4 (8,1) procent
* Resultat efter skatt uppgick till 490 (418) MSEK
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 6,47 (5,35) kronor

KOMMENTAR VD JONAS WISTRÖM

ÅFs rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till 162 MSEK, en ökning med
13 procent jämfört med föregående år och det bästa Q3 resultatet hittills.
Under året har verksamheter förvärvats som tillsammans har en nettoomsättning
på ca 900 MSEK på årsbasis. Divisionerna Industry, Infrastructure och
Technology fortsätter att utvecklas väl. Division International har drabbats
av oförutsedda kostnader i kärnkraftsprojektet Angra 3, en följd av det
politiskt instabila läget i Brasilien. Detta har medfört att divisionen
redovisar ett nollresultat i kvartalet.

Den mest glädjande nyheten i kvartalet är att ÅF nu rankas som den mest
populära arbetsgivaren i Sverige bland civilingenjörer. Detta i en tid då
efterfrågan på ingenjörer är starkare än på mycket länge. Detta är ett bevis
på ÅFs kontinuerliga arbete med att skapa en arbetsplats som ger unika
möjligheter att utvecklas i en miljö präglad av samarbete och intressanta
projekt i många länder.

ÅFs bedömning är att marknadsbilden är god men med stor variation i
efterfrågan mellan olika branscher. Det är fortsatt stark efterfrågan från
kunder inom infrastruktur och samhällsbyggnad, samt fordons-, pappers-,
livsmedels- och läkemedelsindustrin. Den svaga efterfrågan inom energi,
råvarusektorn och oljeindustrin kvarstår, även om vårens
energiöverenskommelse i Sverige väntas ge viss positiv effekt på
investeringarna i kärnkraft. Den pågående digitaliseringen av samhället
innebär en ökad efterfrågan av digitala tjänster från de flesta branscher.

Division Industry fortsätter att uppvisa en positiv utveckling med lönsam
tillväxt. Fordonsaffären växer och uppdrag har erhållits från såväl svenska
som brittiska och kinesiska kunder. ÅFs affär i Danmark visar också god
tillväxt där ÅF bland annat erhållit uppdrag avseende modernisering av
produktionsanläggningar.

Division Infrastructure uppvisar en fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet.
I Sverige och Norge är efterfrågan på divisionens tjänster inom såväl väg och
järnväg som byggnadssektorn fortsatt hög. Divisionens samlade expertis inom
sjukhus erbjuder idag en unik kompetens i ny- och ombyggnadsprojekt och bland
nya större uppdrag märks moderniseringen av akutsjukhusen i Gävle och
Hudiksvall. Expansionen i Norge fortgår där ÅF tidigare i år tillsammans med
den norska teknikkonsulten Reinertsen samlade sina verksamheter inom
infrastruktur, bygg och installationer i ett samägt bolag. I det tredje
kvartalet tog ÅF nästa steg och förvärvade bolaget till 100 procent.

Division International uppvisar fortsatt en negativ tillväxt till följd av en
krympande marknad i Europa. Resultatet påverkas negativt av den politiska
oron i Brasilien, vilket har medfört uteblivna intäkter och
omstruktureringskostnader. Den statliga brasilianska kärnkraftsoperatören,
Electronuclear, har påkallat ett tillfälligt uppehåll av kärnkraftsprojektet
Angra 3. I Sydostasien utvecklas verksamheten positivt med bland annat ett
flertal nya uppdrag i Indonesien, som är en av de snabbast växande
marknaderna i Sydostasien.

Division Technology fortsätter att förbättra rörelseresultatet tack vare
bättre priser och en högre debiteringsgrad. Marknaden för digitalisering
växer och efterfrågan i kvartalet var hög inom fordons- och försvarsindustrin
där Technology har ett starkt erbjudande och ett flertal uppdrag. Technology
växer med lönsamhet och i september har divisionen förstärkts ytterligare
genom förvärvet av Sjöland&Thyselius.

Sammantaget fortsätter ÅF att växa både organiskt och genom förvärv samtidigt
som lönsamheten förbättras. ÅFs innovationsförmåga och teknologiska bredd i
kombination med hög kvalitet och leveranssäkerhet uppskattas av både kunder
och medarbetare. Målet för 2020 kvarstår, där ÅF ska omsätta minst 2
miljarder euro och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en
konjunkturcykel. ÅF står starkare än någonsin.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com/info@afconsult.com

Org.nr. 556120-6474

Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Denna information lämnades för offentliggörande kl 11.30 den 21 oktober,
2016.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt
utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Delårsrapport januari-september 2016
http://hugin.info/1253/R/2050537/767046.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: ÅF AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.