Du är här

2017-09-11

AFA Försäkring: Digitalisering av sjukvården påverkar arbetsmiljön

Pressmeddelande:

Med allt fler digitala tjänster ökar delaktigheten och insynen i
vården för medborgarna. Införandet av e-hälsotjänster inverkar även
på arbetsmiljön för de som arbetar inom sjukvården. Bland annat kan
det påverka relationen till patienterna. Ny forskning inom området
presenterades den 7 september under ett seminarium på AFA Försäkring.

[image] Regeringen och flera andra nyckelaktörer är överens om att
digitalisering är en viktig del av framtidens sjukvård. Allt fler
e-tjänster införs inom vården, exempelvis så kallad eJournal via
nätet. Intensiva diskussioner har förts om hur patientens åtkomst
till sin digitala journal skulle kunna påverka vårdprofessionernas
arbetsmiljö. Hur påverkar e-tjänsterna exempelvis arbetsbelastning
och yrkesroller hos vårdpersonal?

- Vi ser att det finns flera saker som påverkar personalen vid
införande av e-hälsa. Det kan vara sådant som graden av medvetenhet
om arbetsmiljöansvaret hos de som inför tjänsterna. Men även i vilken
mån personalen känner sig informerade, hur de tycker att tjänsten
påverkar deras relation till patienterna och deras självständighet i
arbetet, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och docent i
arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola, har tillsammans med
doktoranden Lena Petersson studerat detta under tre års tid.
Forskningen har finansierats av AFA Försäkring.

- Vårt fokus har varit att ta fram kunskap för att förebygga
arbetsmiljöproblem vid införandet av e-hälsotjänster. Det långsiktiga
målet med forskningen är att minska sjukskrivningarna inom hälso- och
sjukvården, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Forskarna identifierar problemområden med e-hälsotjänster

Nu är forskarna i hamn med projektet E-hälsotjänsters påverkan på
sjukvårdspersonalens arbetsmiljö, EPSA, och har tagit fram en rad
rekommendationer för vad man behöver tänka på när man inför
e-hälsotjänster så att arbetsmiljön inte blir sämre. I projektet
gjordes bland annat tre stora enkätundersökningar i Region Skåne,
varav två inom psykiatrin, om införandet av journal via nätet.

- Med hjälp av våra studier har vi kunnat ringa in olika
problemområden vid införande av e-hälsotjänster och identifierat
förbättringspotentialer, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Forskarna ser ett behov av vidare diskussioner kring frågor som: Hur
bör journalen skrivas, vad ska stå i den, hur ska den skrivas? Ska
patienten ha till gång till all information? Kan journalen användas
mer medvetet som kommunikationsverktyg med patienten?

Det är också viktigt att beakta patientsäkerheten vid införande av
eJournal. Men patientfokuset får inte ta över helt när digitala
e-hälsotjänster införs, även vårdpersonalens behov och önskemål måste
beaktas, menar forskarna.

Vill sprida forskningsresultaten till fler

Vid seminariet presenterade forskarna resultaten av sitt arbete.
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA
Försäkring, modererade seminariet.

- Vi är stolta över att kunna erbjuda en plattform för spridning av
forskningsresultaten åt de forskare som har fått finansiering från
oss. På så vis får fler människor chans att tillgodogöra sig vad
forskningen gett för resultat, säger Susanna Stymne Airey.

Under seminariet presenterades också resultat från en enkät inför
införandet av ett stödsystem för personal i avancerad hemsjukvård och
palliativ vård.

Mer information:
Dokumentation och filminspelning från seminariet samt en intervju med
forskaren finns här.
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/seminarium-hur-paverka...)

Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och docent Lunds tekniska
högskola: gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se 046-222 04 96, 0733-16
66 82

Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12
linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning
och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador
inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information
om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/digitalisering-av-sjukvarden-...
http://mb.cision.com/Main/402/2341992/720740.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.