Du är här

2017-09-22

AFA Försäkring: Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Pressmeddelande 22 september:

Det moderna arbetslivet kännetecknas av förändring, komplexitet och
snabb teknologisk utveckling, ofta kombinerat med ökade kostnader och
minskande resurser. Vad innebär det för ledare och hur upplever de
ledarskapet i förhållande till sin egen hållbarhet? Forskning inom
området presenterades 19 september på AFA Försäkring.

[image] Fotograf: Susanne Ekström

Ett arbetsliv med osäkra och oförutsägbara förhållanden skapar stress
för både ledare och medarbetare. Mot bakgrund av denna utveckling
framstår rollen som ledare i dagens arbetsliv som allt mer
betydelsefull. Samtidigt visar undersökningar att stressen bland
chefer ökar och att omsättningen på chefer i Sverige är hög.

- Vilka är förutsättningarna för att kunna, orka och vilja vara ledare
i dagens arbetsliv? Vad behöver ledare för att hålla på sikt? Vad
innebär hållbart ledarskap? Hur kan hållbart ledarskap utvecklas,
stärkas? Det är frågor vi ställt under projektet vi arbetat med under
tre års tid, säger Christin Mellner, fil dr och forskare i arbets-
och organisationspsykologi på Stockholms universitet.

Under seminariet presenterade hon resultatet av sitt forskningsprojekt
"Hållfast - Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv", som
finansierats av AFA Försäkring. I projektet har data samlats in genom
webbenkäter och djupintervjuer med chefer inom privat och offentlig
sektor.

- I enkätstudien har vi analyserat faktorer som har samband med
ledares livsbalans, sömn, återhämtning, hälsa, sjukfrånvaro,
sjuknärvaro och vilja att fortsätta som ledare, säger Christin
Mellner.

Många chefer jobbar på fritiden
I djupintervjuerna har chefer från olika branscher delat med sig av
sina erfarenheter. En intervjuperson nämner svårigheten att leva upp
till höga krav och orimliga målstyrningsmodeller. En annan
intervjuperson säger:

- Skruvarna dras åt och man hamnar själv i kläm mellan högsta
ledningens krav och att pressa sina medarbetare som redan jobbar
mycket. Detta gör att man varken leder andra hållbart eller mår bra
själv.

När det gäller gränsen mellan arbete och privatliv anger 70 procent av
de tillfrågade att de vill kunna lämna arbetet på arbetsplatsen när
de går hem för dagen. Lika många instämmer i att de besvarar
jobbsamtal, e-post och sms på sin fritid.

- Det visade sig att hela 40 procent av de tillfrågade jobbar under
semestern och 34 procent låter arbetet avbryta när man umgås med
familj och vänner, säger Christin Mellner.

En hållbar arbetsplats behöver hållbara chefer
Av studierna kan forskarna dra slutsatser kring vad som är centralt
för hur hållbar man är som ledare i det moderna arbetslivet.

- Möjlighet till arbetsfri fritid är en av de centrala faktorerna för
hållbart ledarskap. Även stöd från sin närmaste chef och
ledningsgrupp, gränskontroll, tillitsfulla relationer med
medarbetare, att inte vara en buffert för stressade medarbetare och
så kallad självmedkänsla spelar stor roll, säger Christin Mellner.

Ett hållbart ledarskap är viktigt för både chefer och medarbetare.

- Hållbarheten på arbetsplatser i stort måste genomsyra hela
verksamheten på alla plan. Genom vårt stöd bidrar vi till kunskap
inom detta aktuella område, förebygger stress i arbetslivet och
främjar långsiktigt hållbara arbetsplatser, säger Susanna Stymne
Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring, som
modererade seminariet.

Mer information
Kontakt: Christin Mellner, Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet: 08-16 20 00 cmr@psychology.su.se

Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12
linda.harling@afaforsakring.se

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning
och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador
inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information
om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/hallbart-ledarskap-i-ett-fora...
http://mb.cision.com/Main/402/2350733/725848.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.