Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-03

AFA Försäkring: Ny forskning om psykisk ohälsa inom byggbranschen

Pressmeddelande 2017-07-03:

Hur kan arbetsförhållandena förbättras inom byggbranschen? AFA
Försäkring beviljar Gun Johansson, vid Karolinska Institutet, 2 960
000 kronor för att utvärdera om insatser för att förändra
organisatoriska och sociala förhållanden inom byggbranschen påverkar
. arbetsförhållanden, hälsa och arbetsskador.

Psykisk ohälsa ökar bland både kvinnor och män och är idag den
vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Trots det saknas kunskap om hur
sådana belastningar i arbetet kan reduceras. I byggbranschen
uppmärksammas oftast den fysiska arbetsmiljön, men också här ökar den
psykiska ohälsan. Införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter
2016 erbjuder ett unikt tillfälle att studera hur branschen arbetar
med den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön.

Stress kan leda till arbetsplatsolyckor

- De byggnadsarbetare som dagligen upplever stress har, enligt en
tidigare AFA-rapport, en fyrdubblad risk att råka ut för en allvarlig
arbetsplatsolycka jämfört med de som sällan eller aldrig upplever
stress på arbetet, säger Gun Johansson, forskare vid Karolinska
Institutet.

Gun Johansson tilldelas 2 960 000 kronor för att utvärdera effekten på
arbetsförhållanden, hälsa och arbetsskador vid organisatoriska och
sociala arbetsmiljöinsatser på byggföretaget Skanska Sverige AB.
Studien omfattar samtliga anställda på företaget, cirka 8 700
arbetare och tjänstemän.

- Ökad kunskap om hur psykosociala och organisatoriska
arbetsförhållanden kan förbättras inom byggbranschen kommer
förhoppningsvis, förutom att minska den psykiska ohälsan, också
medföra färre arbetsplatsolyckor, säger Gun Johansson.

Studien sker i samarbete med Skanska Sverige AB, som planerar att
utveckla skyddsronder, utvidga utbildning och ändra rutiner gällande
arbetsskadeanmälningar för att förbättra arbetsförhållandena.

Projektet kommer att pågå till 2019 och förväntas ge ökad kunskap om
hur organisatoriska och sociala arbetsförhållanden inom byggbranschen
kan förbättras.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år
cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa.
Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Gun
Johansson vid Karolinska Institutet är en av nio projektledare som
får forskningsmedel vid den andra anslagsomgången 2017.

Övriga projekt fokuserar bland annat på forskning om friska
arbetsplatser för socialsekreterare, närvaro på arbetet trots
sjukdom, ny behandlingsmetod vid hörselnedsättning och genusmedvetet
arbetsmiljöarbete. På afaforsakring.se/forskning finns mer
information om samtliga projekt.
https://www.afaforsakring.se/forskning/

Mer information:
Gun Johansson, Karolinska Institutet: 073-362 83 62 e-post:
gun.johansson@ki.se

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA
Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Adam Fredholm, skribent för Press och omvärld, AFA Försäkring:
0703764187 adam.fredholm@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och
utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom
både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om
forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/ny-forskning-om-psykisk-ohals...
http://mb.cision.com/Main/402/2297064/693782.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.