Du är här

2016-02-16

Afarak Group: AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2015

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö")(LSE:AFRK, NASDAQ:AFAGR),
tilinpäätöstiedote, 16.2.2015 klo 09:00
AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2015

Tammi - joulukuu 2015:
- Liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia 187,7 (2014: 172,7) miljoonaan euroon
- Jalostettujen tuotteiden myynti nousi 7,0 prosenttia 104 150 (2014: 97 351)
tonniin
- Käyttökate oli 17,2 (2014: 8,4) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli
9,2 % (2014: 4,9 %)
- Liikevoitto oli 9,9 (2014: 1,7) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli
5,3 % (2014: 1,0 %)
- Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 7,8 (2014: 0,5) miljoonaa
euroa
- Ferrokromin vuosituotanto kasvoi 2,1 prosenttia 103 591 (2014: 101 461)
tonniin
- Kaivostoiminnan tuotanto kasvoi 51,8 prosenttia 461 781 (2014: 304 199)
tonniin
- Liiketoiminnan rahavirta oli 12,5 (2014: 5,1) miljoonaa euroa

Loka - joulukuu 2015:
- Liikevaihto kasvoi 18,2 prosenttia 49,2 (Q4/2014: 41,6) miljoonaan euroon
- Jalostettujen tuotteiden myynti nousi 32,7 prosenttia 31 137 (Q4/2014: 23
465) tonniin
- Käyttökate oli 3,7 (Q4/2014: 0,0) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli
7,5 % (Q4/2014: 0,0 %)
- Liikevoitto oli 1,8 (Q4/2014: -1,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti
oli 3,7 % (Q4/2014: -2,8 %)
- Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,8 (Q4/2014: -0,3)
miljoonaa euroa
- Ferrokromin tuotanto laski 5,5 prosenttia 28 938 (Q4/2014: 30 622) tonniin
- Kaivostoiminnan tuotanto kasvoi 47,3 prosenttia 95 587 (Q4/2014: 64 875)
tonniin
- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,4 (Q4/2014: -4,3) miljoonaa euroa ja likvidit
varat katsauskauden lopussa
olivat 19,6 (31.12.2014: 13,3) (30.9.2015: 22,3) miljoonaa euroa

Osingonjakoehdotus
Afarak Group Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 11.5.2016 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle uutta osingonjakopolitiikkaa. Yhtiö tulee
jatkossa arvioimaan varojenjakoa osakkeenomistajille pääomanpalautuksena tai
osinkona kahdesti vuodessa tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotistiedotteen
yhteydessä. Tämä uusi politiikka auttaa hallitusta tekemään varovaisia
päätöksiä markkinaolosuhteiden mukaan samalla kun jatketaan positiivisten
tulosten jakamista yhdessä osakkeenomistajien kanssa. Tämän uuden politiikan
mukaisesti hallitus tulee suosittamaan yhtiökokoukselle 0,02 euron
osakekohtaista varojenjakoa siten, että 0,01 euroa maksetaan toukokuussa 2016
ja markkinaolosuhteista riippuen toinen 0,01 euroa maksetaan elokuussa 2016.

-------------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT (MEUR) Q4/15 Q4/14 Muutos 2015 2014 Muutos |
| Liikevaihto 49,2 41,6 18,2% 187,7 172,7 8,7% |
| Käyttökate 3,7 0,0 17,2 8,4 |
| Käyttökate-% 7,5% 0,0% 9,2% 4,9% |
| Liikevoitto 1,8 -1,1 9,9 1,7 |
| Liikevoitto-% 3,7% -2,8% 5,3% 1,0% |
| Tulos ennen veroja 0,5 -1,3 6,5 0,5 |
| Tulos-% 0,9% -3,1% 3,5% 0,3% |
| Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 0,8 -0,3 7,8 0,5 |
| Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot 0,8 1,8 0,8 1,8 |
| Tilikauden tulos yhteensä 1,6 1,4 8,5 2,2 |
| Osakekohtainen tulos, 0,01 0,01 0,03 0,01 |
| |
|laimentamaton, EUR |
-------------------------------------------------------------------------------------
Toimitusjohtaja Alistair Ruiters:
"Olen erittäin tyytyväinen saadessani raportoida Afarakin loistavasta
suorituksesta vuonna 2015. Konserni raportoi erittäin vahvasta tuloksesta
vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kesäkaudella markkinat hiljenivät
tavanomaisesti, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä Afarakin suoritus oli
jälleen vahva jalostettujen tuotteiden myyntimäärien kasvettua
vertailujaksoon nähden. Itse asiassa onnistuimme vuositasolla kasvattamaan
jalostettujen tuotteiden myyntiä 7,0 prosentilla edellisvuodesta. Vlakpoortin
kaivoksella vuoden toisella neljänneksellä alkanut koelouhinta ja
Mecklenburgin kaivoksen normaalin toiminnan jatkuminen läpi vuoden
mahdollistivat sen, että rautametallisegmentti onnistui kasvattamaan
kaivostuotantoa 53,8 prosentilla. Kaivostoiminnan tuotanto kasvoi myös
erikoismetallisegmentillä, jolla kasvua oli 37 prosenttia.

Konsernin koko vuoden liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia edellisvuodesta.
Afarakin käyttökate kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden käyttökatteen
parannuttua sekä erikoismetalli- että rautametallisegmentissä.

Vaikka mielialat raaka-ainemarkkinoilla heikkenivät jatkuvasti läpi vuoden,
pysyi erikoistuotteidemme markkina vakaana. Erikoistuotteiden euromääräiset
markkinahinnat pysyivät vakaalla tasolla. Vuoden 2015 loppua kohden kasvanut
markkinoiden epävarmuus sai meidät varovaisemmiksi vuoden 2016 alkaessa.
Tämän seurauksena kiinnitimme erityistä huomiota varastotasojen hallintaan,
minkä myötä konserni on onnistunut pienentämään varastojaan ja kasvattamaan
kassaansa.

Konserni onnistui parantamaan sekä käyttökatetta ja liikevoittoa fokuksemme
pysyessä kassavirran tuottamisessa ja katteiden kasvattamisessa. Tämä on
nähtävissä konsernin viime vuosien tuloksessa huipentuen nyt kaikkien aikojen
parhaaseen vuositulokseen sitten 2008 tapahtuneen mineraaliteollisuuteen
siirtymisen. Taseemme ja rahavaramme pysyvät vahvoina ja uskomme näiden
antavan suojaa vuonna 2016 mahdollisesti eteen tulevilta vastatuulilta.

Afarak sitoutuu edelleen strategiaansa säädellä tuotantomääriä, kasvattaa
erikoistuotteiden valikoimaa ja laajentaa asiakaspohjaa maantieteellisesti.
Ottaen huomioon toimialallamme vallitsevan vastatuulen jatkamme
tuotantokustannuksiemme tarkastelua ja toimintojemme uudelleenjärjestelyjä
pienentääksemme kokonaiskustannuksia."
Julkistamismenettely
Afarak noudattaa Finanssivalvonnan liikkeeseenlaskijan
tiedonantovelvollisuusmääräysten ja -ohjeiden (7/2013) mahdollistamaa
julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan
tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2015. Tilinpäätöstiedote on
kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitetiedostona sekä saatavilla Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com.
Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssi järjestetään 16.2.2016 klo 14.00 Suomen aikaa, klo 12.00
Englannin aikaa. Puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Pyydämme soittamaan
konferenssinumeroon 10 minuuttia etukäteen, viite: 38313.

Puhelinnumero Suomessa: +358 (0)800 919 339
Puhelinnumero Iso-Britanniassa: +44 (0)844 762 0 762

AFARAK GROUP OYJ
Alistair Ruiters
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Alistair Ruiters, Toimitusjohtaja, +358 50 372
1130,alistair.ruiters@afarak.com

Melvin Grima, Rahoitusjohtaja, +356 2122 1566,melvin.grima@afarak.com
Taloudelliset raportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavana Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessawww.afarak.com.

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com
Afarak Group Q4 2015
http://hugin.info/143997/R/1986352/728754.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Afarak Group via Globenewswire

HUG#1986352

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.