Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

Afarak Group: AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj, pörssitiedote, 8.5.2014 klo 15:00
AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) ilmoittaa,
että kaikki tänään pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset
on hyväksytty. Ehdotukset sisältävä yhtiökokouskutsu on julkaistu
pörssitiedotteella 11.4.2014.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa
osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta 22.5.2014. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
maksun täsmäytyspäivänä 13.5.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 9.5.2014.
Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta.

HALLITUS
Yhtiökokous päätti että Afarakin hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen
kuningaskunnan kansalainen), Bernice Smart (Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen), Markku Kankaala (Suomen kansalainen), Danko Koncar (Kroatian
kansalainen), Michael Lillja (Suomen kansalainen) ja Alfredo Parodi (Italian
kansalainen).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 3.000 euroa
kuukaudessa. Lisäksi Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien
jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön
johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja
hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman
ja hyväksymän laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen
mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
KHT-yhteisö Ernst&Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko.

OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä enintään 24.843.200 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä
rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi
yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja
investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen tai henkilöstön
kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi
päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna
voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden
päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta
osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä. Valtuutus korvaa
aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa kahden (2) vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden
hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty
valtuutus käsittää enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin siten, että Yhtiön ja sen
tytäryhtiöiden hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaista enimmäismäärää. Valtuutus korvaa
aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi
tai mitätöitäviksi.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jelena Manojlovic ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Bernice Smart.

Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Bernice Smart, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Alfredo Parodi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Bernice Smart

MUUT TIEDOT
Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 8.5.2014 on yhteensä 248.432.000
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön
verkkosivuillawww.afarakgroup.comviimeistään 22. toukokuuta 2014 alkaen.

AFARAK GROUP OYJ

Danko Koncar
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Afarak Group Oyj

Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175,danko.konchar@afarak.com
Investec Bank Plc

Jeremy Wrathall, +44 (0)20 7597 5970
Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja Turkissa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
www.afarakgroup.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarakgroup.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Afarak Group via Globenewswire

HUG#1783858

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.