Du är här

2018-08-24

Africa Resources: Delårsrapport andra kvartalet 2018 och halvårsrapport januari - juni 2018

Africa Resources AB (publ), verksamt inom prospektering och utvinning
av diamanter i Afrika, publicerar härmed en delårsrapport avseende
det andra kvartalet 2018 och halvårsrapport avseende 1 januari - 30
juni 2018.

Sammanfattning av väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018:

· Bolagets aktie noterades vid marknadsplatsen NGM MTF med första
handelsdag för aktien den 31 maj 2018.

· Africa Resources höll årsstämma den 31 maj 2018 i Stockholm.
· Bolaget genomförde en nyemission i samband med noteringen om
totalt 523 599 st aktier till en kurs om 9 SEK/aktie. Emissionen var
fulltecknad och bolaget tillfördes totalt 4,7 MSEK (före
emissionskostnader).

· Bolagets muddringsverk anlände, monterades och driftsattes inom
bolagets arrenderade licens längs med Kasai-floden i Demokratiska
Republiken Kongo (DRC). Förberedande åtgärder för diamantproduktion
påbörjades under juni månad 2018.

Väsentliga händelser efter utgången av rapportperioden:

· Africa Resources arbetade under juni och juli med att pumpa bort
det överliggande sandlagret som utgör bearbetningsavfall.

· Bolaget meddelade i mitten av augusti att de första små
diamanterna har hittats i det överliggande sandlagret på fyndigheten
samt i stenblock som rensats bort som bearbetningsavfall.

· Bolaget meddelade i slutet av augusti att utvinningen av diamanter
förväntas inledas inom kort.

Finansiell sammanfattning Q2:

· Det negativa resultatet under det andra kvartalet är i huvudsak
hänförbart till transport- och importkostnader av koncernens
muddringsverk i DRC samt kostnader relaterade till noteringen och den
kapitalanskaffning som gjordes i samband därmed.

· Resultat före skatt uppgick till -2,1 MSEK (-1,0), resultatet per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,13).
· Likvida medel uppgick till ca 862 TSEK (1 657) vid utgången av
juni 2018.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av
mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med
fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande
kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med
lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig
aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och
naturtillgångar. Bolaget är noterad på NGM Nordic MTF från och med
den 31 maj 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/africa-resources/r/delarsrapport-andra-kvartal...
http://mb.cision.com/Main/17127/2599800/896593.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.