Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Africa Resources: Inledande diamanthalter över förväntan på Africa Resources projekt i Kongo (DRC)

Africa Resources AB (publ) har utvunnit de första diamanterna från
alluvial malm inom bolagets diamantprojekt längs Kasai-floden i
Demokratiska Republiken Kongo (DRC) (se bifogat bildmaterial).
Bolaget har nu kommit igenom sandlagret fram till det översta
diamantförande, mer finkorniga, alluviala materialet och har kunnat
påbörja den reella diamantutvinningen. Detta har lett fram till att
de första diamanterna har kunnat utvinnas genom bolagets processverk.
Ett första ton alluvial malm har sorterats och innehöll diamanter
motsvarande 14,1 carat. Detta att sätta i relation till traditionell
alluvial diamantutvinning på land som oftast har genomsnittliga
halter kring 0,5 carat/ton. Enligt en oberoende
mineralresursbedömning utförd 2008 av Venmyn Deloitte i Sydafrika på
licensen gjordes bedömningen att området omfattar ca 600 000 ton av
diamantförande alluvial malm på flodbädden med en genomsnittlig halt
om ca 3 carat/ton.

Africa Resources utvinning kommer successivt skalas upp i takt med att
fyndighetens utformning och djup blir mer känd och den operativa
ledningen får ett ännu bättre underlag för en optimal utvinningstakt
och därmed nödvändig produktions- och sorteringskapacitet. Värdet av
diamanterna varierar men bedöms i nuläget ligga på i genomsnittligt
intervall 100-200 USD/carat. Efterhand som bolaget får allt större
utvinningsvolymer kommer Bolaget att kunna skapa sig en god
uppfattning om omfattningen av diamantfyndigheten.

Bolaget har haft en del inkörningsproblem med muddringsverket bl.a
relaterat till elektroniken som orsakat stopp och väntetider.
Bolagets lokala organisation har dock, trots en utmanade miljö,
begränsad infrastruktur och tillgång till reservdelar, snabbt lyckats
lösa dessa problem under hand vilket ytterligare stärker bolaget syn
på värdet i den lokala organisation som håller på att byggas upp.

Baserat på mineralresursbedömningar gjorda på licensen i enlighet med
standarden för offentliggörande av mineralresurser, NI 43-101,
bedömer bolaget att det finns omfattande volymer diamantförande grus
i den flod Africa Resources nu processar liksom i närliggande floder
i området som bolaget avser att arbeta på i framtiden.

"Det är glädjande att få bevis på att bolagets idé har varit korrekt.
Diamanter är tyngre än det mesta av det övriga materialet i floderna
varför de vaskas och koncentreras naturligt av vattnet och ansamlas
logiskt i det material som följer under det översta lagret av sand.
Diamanthalterna i detta material är ofta höga vilket gör DRC och
detta område intressant om man har processkapacitet. Bolagets ledning
har arbetat med kongolesiska projekt sedan 2011, byggt upp nätverk
och en organisation, utvärderat projekt och licenser, testat import-,
exportprocesser, regelverk, lagar och först nu genom vårt lokala
dotterbolag gjort vår första mindre investering i ett kongolesiskt
projekt. Landet har sina utmaningar men vi ser en stor potential för
bolag som lyckas etablera en lokal närvaro med tillgång till licenser
och projekt. Africa Resources har kommit en bra bit i skapandet av en
koncern med fokus på kongolesiska projekt, vi ser med tillförsikt
framåt på bolagets verksamhet i ett intressant tillväxtland", säger
Thomas Häggkvist, VD Africa Resources AB.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)

Mobnr: +46 70 552 26 22

e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se

Africa Resources AB (publ)

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av
mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med
fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande
kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med
lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig
aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och
naturtillgångar. Bolaget är noterad på NGM Nordic MTF från och med
den 31 maj 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/africa-resources/r/inledande-diamanthalter-ove...
http://mb.cision.com/Main/17127/2605562/900733.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.