Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-12

AGES: AGES Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Delårsperioden

· Nettoomsättningen var 493 MSEK (420)

· Resultat före skatt uppgick till 34 MSEK (29)

· Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (22)

· Resultat per aktie var 3,85 SEK (3,30)

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen var 268 MSEK (208)

· Resultat före skatt uppgick till 14 MSEK (17)

· Resultat efter skatt uppgick till 10 MSEK (13)

· Resultat per aktie var 1,55 SEK (1,90)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Den ökade orderingången som vi såg under årets första månader har
stärkts ytterligare under det andra kvartalet. Marknadens efterfrågan
på AGES kunderbjudande ökar inom samtliga områden.

Som följd av den ökade volymen har beläggningsgraden i flera av våra
anläggningar överskridit vår totala kapacitet. För att säkerställa en
fortsatt hög leverans-säkerhet har betydande extraordinära åtgärder
vidtagits. Men trots att vi tillgripit såväl övertid och
extrapersonal som legoutlägg och helgproduktion har beläggningsläget
genererat störningar i våra produktionsprocesser och påverkat
effektiviteten negativt. En rad motåtgärder och kapacitetshöjande
investeringar har gjorts under kvartalet, ledtiderna gör dock att vi
får full effekt av dessa först mot slutet av året.

Vi räknar med att även under kommande kvartal behöva tillgripa
extraåtgärder för att upprätthålla leveransläget. Det
effektiviseringshöjande arbetet som gjorts tidigare under året har
gett resultat och hjälper inför hösten till att tillgodose den höga
kapacitetsefterfrågan i befintliga affärer.

Arbetet med att koncentrera gruppens pressgjutnings-verksamhet till
anläggningarna i Unnaryd och Kulltorp fortgår enligt plan. Den
beräknade omstrukturerings-kostnaden kopplad till avvecklingen av
AGES Casting Solna uppgår till 10 MSEK, varav ca 2 MSEK belastat
periodens resultat.

Den sedan i höstas uppåtgående kurvan gällande råvarupriserna har
planat ut under perioden. Pris-förändringarna har därför endast haft
en marginell effekt på resultatet.

I maj förvärvade AGES samtliga aktier i Hörle Automatic Gruppen AB.
Konsolidering i koncernen har skett per den 1 maj 2017, vilket
innebär att tillgångar och skulder hänförliga till förvärvet har
tagits in i AGES balans-räkning. Förvärvet har haft en positiv
inverkan på periodens resultat.

I mars tecknades en avsiktsförklaring med ägarna till WR Controls
Group AB om att förvärva bolagets samtliga aktier och att införliva
verksamheten i AGES. Förhand-lingarna avbröts i slutet av maj då AGES
styrelse bedömde att det i dagsläget saknas förutsättningar för att
kunna genomföra affären.

Framtida utveckling

Vi förväntar oss fortsatt hög produktionstakt och nyttjandegrad i våra
anläggningar under hösten då, kunder från i stort sett alla branscher
aviserar fortsatt höga volymer i sina prognoser.

Därutöver har förfrågningar inkommit från både befintliga och nya
fordonskunder om att köpa ytterligare produktionskapacitet, vilket
delvis lär bero på att det för närvarande råder kapacitetsbrist i
branschen, främst för pressgjuten aluminium.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår
till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 580 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier
under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium
Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ages/r/ages-delarsrapport-1-januari---30-juni-...
http://mb.cision.com/Main/9847/2306306/699438.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.