Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-26

Ahlstrom Oyj: Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 klo 17.15

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2015.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön
voittovaroista 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 0,30 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 30.3.2015 ja maksupäivä 8.4.2015. Lisäksi
yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 60 000
euron lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on
seitsemän. Lori J. Cross, Anders Moberg, Markus Rauramo ja Panu Routila
valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin
Alexander Ehrnrooth (s.1974), Johannes Gullichsen (s.1964) ja Jan Inborr
(s.1948). Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja 84 000 euroa /
vuosi
Varapuheenjohtaja 63 000 euroa /
vuosi
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi
Jäsenet 42 000 euroa
/ vuosi

Lisäksi maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan
jäsenille maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta
valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimittänyt KHT Kaj Waseniuksen vastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi
ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi
yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai
panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet
voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa
noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää
siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien
osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset yhtiökokouksen jälkeen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Panu Routilan ja varapuheenjohtajaksi Jan
Inborrin.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstöasiain
valiokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Markus Rauramo
(puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen ja Panu Routila.
Henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi valittiin Jan Inborr (puheenjohtaja),
Lori J. Cross ja Anders Moberg.

Helsinki 26.3.2015

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen
elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme
käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa,
terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa,
tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto
jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää
palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ahlstrom Oyj via Globenewswire

HUG#1906621

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.