Du är här

2014-04-29

Ahlstrom Oyj: Kannattavuus osoitti merkkejä paranemisesta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2014 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta.
Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä
saatavilla osoitteessawww.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Kannattavuus osoitti merkkejä paranemisesta

Jatkuvat toiminnot tammi-maaliskuu 2014 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2013

* Liikevaihto 249,2 miljoonaa euroa (255,3 milj. euroa).
* Liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa).
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,2 miljoonaa euroa (6,5 milj.
euroa).
* Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 2,9 (2,5).
* Tulos ennen veroja 5,2 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa).
* Osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,03 euroa).

Tammi-maaliskuu 2014 lyhyesti

* Raportoitu liikevaihto laski 2,4 %, mutta kannattavuus parani.
Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,6 % kiinteillä valuuttakursseilla
laskettuna, ja kolme liiketoiminta-aluetta - Advanced Filtration, Food ja
Transportation Filtration - paransivat selvästi kannattavuuttaan.
* Uusia tuotteita lanseerattiin kasvun vauhdittamiseksi sekä myyntivalikoiman
ja kannattavuuden parantamiseksi. Merkittävimpiä julkistuksia oli Ahlstrom
NatureMold(TM), luonnossa hajoava elintarvikepakkausten materiaali.

Näkymät vuodelle 2014

* Ahlstromin 30.1.2014 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon
odotetaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2-5 % liikevaihdosta.

Jan Lång, toimitusjohtaja

"Olen tyytyväinen hyvään etenemiseemme ja kannattavuuden parantumiseen
kolmella liiketoiminta-alueella. Advanced Filtration saavutti erinomaisen
kannattavuuden, Transportation Filtration osoitti vakaata kasvua sekä
liikevaihdossa että -voitossa ja Food pystyi erittäin hyvään
vertailukelpoiseen kasvuun. Kaiken kaikkiaan edistymme hyvin uusien
tuotteidemme kanssa."

"Jatkoimme haasteiden ratkomista kahdella heikoimmin kehittyneellä
liiketoiminta-alueellamme, jotka olivat Building and Energy sekä Medical.
Meillä on vielä paljon tehtävää näissä kahdessa liiketoiminnassa, mutta olen
vakuuttunut siitä, että pystymme parantamaan niiden kilpailukykyä meneillään
olevilla toimenpiteillä."

"Sopeuttamisohjelmamme, jolla pyrimme alentamaan vuotuisia kustannuksia 50
miljoonalla eurolla, etenee suunnitellusti. Sopeuttamisohjelman sekä myynnin
kasvuhankkeiden avulla olemme hyvässä asemassa parantaakseemme
kannattavuuttamme tänä vuonna ja sen jälkeen."

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

---------------------------------------------------------------------------
|Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 Muutos, % 2013 |
|Liikevaihto 249,2 255,3 -2,4 1 014,8 |
|Liikevoitto 4,4 8,3 -47,2 10,7 |
|Liikevoitto, % 1,8 3,3 1,1 |
|Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,2 6,5 11,6 13,4 |
|Liikevoitto, % 2,9 2,5 1,3 |
|Tulos ennen veroja 5,2 3,6 44,0 -15,4 |
|Kauden tulos 3,1 1,9 60,9 -18,9 |
|Osakekohtainen tulos 0,05 0,03 71,0 -0,46 |
|Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 3,4 5,1 0,9 |
|Liiketoiminnan nettorahavirta* -6,1 -21,4 71,6 41,0 |
|Investoinnit 9,0 11,5 -22,0 76,1 |
|Henkilöstö kauden lopussa 3 502 3 821 -8,3 3 536 |
---------------------------------------------------------------------------
* Sisältää lopetetut toiminnot

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö Ahlstromin päämarkkinoilla parani hieman vuoden 2014
ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Talouskasvu jatkui Pohjois-Amerikassa, ja Euroopassakin oli havaittavissa
myönteisiä merkkejä. Aasiassa kehitys oli vaihtelevaa kasvun hidastuttua
Kiinassa. Etelä-Amerikan taloustilanne pysyi vaimeana.

Advanced Filtration
-liiketoiminta-alueella vakaa kasvu jatkui Euroopan ja Aasian
laboratoriosovellusten ja bioteknologian alan suodatinsovellusten
markkinoilla, mutta Pohjois-Amerikassa kehitys oli jonkin verran vaimeampaa.
Vedensuodatussovellusten, kaasuturbiinisovellusten ja korkeaa suodatustehoa
vaativien ilmansuodatussovellusten kysyntä kasvoi.

Building and Energy
-liiketoiminta-alueella rakennusalan materiaalien kysyntä oli vakaata
Euroopassa, mutta heikkeni Venäjällä. Lasikuitulujitteisten
tuulivoimateollisuuden tuotteiden markkinat pysyivät edelleen matalalla
tasolla Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa verokannustimet tukivat
markkinoiden elpymistä. Seinäpaperien ja tapettimateriaalien kysyntä heikkeni
Euroopassa ja Kiinassa katsauskauden aikana.

Food
-liiketoiminta-alueella juomateollisuustuotteiden, elintarviketeollisuuden
pakkaustuotteiden ja teippimateriaalien kysyntä jatkui vankkana kaikilla
maantieteellisillä alueilla Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta.
Kertakäyttöisten kahvituotemateriaalien markkinat jatkoivat kasvuaan.

Medical
-liiketoiminta-alueella terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli vakaata
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja vahvistui Aasiassa kertakäyttöisten
tuotteiden kasvavan suosion myötä.

Transportation Filtration
-liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinoiden
vankka kasvu jatkui Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
Etelä-Amerikan markkinoilla alkoi näkyä joitain myönteisiä merkkejä vuoden
2013 toisen puoliskon laskusuhdanteen jälkeen.

Lopetetut toiminnot

Aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen
operatiivinen tulos sisältyi lopetettuihin toimintoihin 10.2.2014 saakka,
jolloin niiden myynti Suominen Oyj:lle vietiin päätökseen. Vertailuluvut
sisältävät Label and Processing -liiketoiminnan operatiivisen tuloksen ja
aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen
operatiivisen tuloksen. Operatiivista liiketoimintaa kuvaavat luvut eivät
sisällä poistoja.

Lopetettujen toimintojen tulos

Lopetettujen toimintojen tappio tammi-maaliskuussa 2014 oli 1,2 miljoonaa
euroa (6,0 milj. euron voitto). Luku sisältää veroilla vähennetyn 2,2
miljoonan euron arvonalentumistappion sekä myyntikulun purkamisen liittyen
aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintoihin.
Lisäksi lukuun sisältyy laskennallinen verokulu Saksassa.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-maaliskuussa 2014 oli 1,9 miljoonaa
euroa (7,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan
korko mukaan lukien oli 0,03 euroa (0,16 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 2,2 % (6,6 %).

Kulujen sopeuttamisohjelma

Vuonna 2013 toteutetun Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen
jälkeen Ahlstrom käynnisti kulujen pienentämiseen tähtäävän
sopeuttamisohjelman, joka heijastaa yhtiön uutta kokoa ja laajuutta. Yhtiön
tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.
Suurin osa suunnitelluista toimista toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä,
ja ohjelman kokonaisvaikutusten odotetaan näkyvän vuonna 2015.

Ohjelmaan liittyvät henkilöstövähennykset ovat arviolta noin 400 työntekijää
maailmanlaajuisesti. Suunnitellut muutokset ja henkilöstövaikutukset
edellyttävät paikallisten lakien mukaisia yhteistoimintaneuvotteluja.
Suunnitellut säästöt koskevat kaikkia liiketoiminta-alueita ja toimintoja
maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on pienentää etenkin myynnin, yhteisten
toimintojen ja hallinnon kuluja (SGA-kuluja) ja tehostaa edelleen
toimitusketjua. Tavoitteena on päästä takaisin SGA-kulutasolle, joka vastaa
10-11 % liikevaihdosta vuonna 2015.

Ohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö on saavuttanut 31.3.2014
mennessä noin 19 miljoonan euron kustannussäästöt, mikä vastaa noin 25
miljoonan euron vuosittaista säästövauhtia.

Jatkuvissa toiminnoissa saavutettiin noin 12 miljoonan euron säästöt, joista
noin 4 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän
lisäksi noin 7 miljoonaa euron säästöt saatiin Munksjö Oyj:lle siirtyneistä
kuluista, joista kirjattiin noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä
neljänneksellä.

Ahlstrom aikoo kirjata sopeuttamisohjelmasta noin 15 miljoonaa euroa
kertaluonteisia kuluja vuosina 2014 ja 2015. Tähän mennessä yhtiö on
kirjannut ohjelmasta 6,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, joista 3,1
miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstromin 30.1.2014 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon
vuonna 2014 arvioidaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2-5 % liikevaihdosta. Arvio perustuu
Ahlstromin näkemykseen yhtiön päämarkkina-alueiden, hintojen,
tuotevalikoiman, kilpailutilanteen ja odotettujen kustannussäästöjen
kehityksestä.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa
vuonna 2014 (76,1 milj. euroa vuonna 2013).

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden odotetaan vahvistuvan tänä vuonna, mutta tilanne vaihtelee
alueittain. Euroopan talous on osoittanut piristymisen merkkejä mutta
elpyminen voi olla epätasaista ja epävarmaa. Viimeaikaiset tiedot
Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat myönteisempiä. Aasian ja etenkin Kiinan
talouden kasvu voi jäädä ennakoitua hitaammaksi.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi
pienentää myyntimääriä ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta
johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää
kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, vaihtelun
lisääntyminen tärkeimmillä markkinoilla ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat
kehityksen ennustamista.

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina investointihankkeita, jotka ovat
käynnistysvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja
Kiinan Binzhoussa. Uusien tuotantolinjojen kaupallistaminen voi heikentää
yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu),
synteettiset kuidut ja kemikaalit. Joidenkin Ahlstromin keskeisten
raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla ja vaihdelleet.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen pitäminen
nykytasolla voi vaikeutua ja nykyisen kannattavuustason säilyttäminen voi
vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat samalla laskisivat.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2013 vuosikertomukseen
sisältyvässä hallituksen toimin...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.