Du är här

2018-03-14

AIK Fotboll: Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 14 mars 2018.

Följande beslut fattades av årsstämman:

Resultat- och balansräkningen för bolaget respektive koncernen
avseende räkenskapsåret 2017 fastställdes. De till årsstämman
förfogande medel bestående av överkursfond om 3 000 000 kr, årets
resultat om

38 138 802 kronor och ansamlad förlust om totalt -2 437 849 kronor,
totalt 38 700 953 kronor, överfördes i ny räkning. Någon utdelning
för räkenskapsåret 2017 lämnades inte.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer under
räkenskapsåret 2017 beviljades ansvarsfrihet.

Val till styrelse skedde i enlighet med ett vid stämman framfört
förslag, innebärande att antalet styrelseledamöter utökades till
åtta, att Per Bystedt omvaldes som styrelseledamot och
styrelseordförande, att, Faisal Gani, Patrik Englund, Anders Appell
och Christian Snäcke omvaldes till styrelseledamöter samt att Eric
Ljunggren, Marianne Bogle och Helena Roxtorp nyvaldes till
styrelseledamöter.

Beslutades att styrelsearvode inte skall utgå till styrelsens
ledamöter och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes
i enlighet med av styrelsen framlagt förslag.

Styrelsen bemyndigades att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen med - men inte utan - företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Sådana nyemissioner
skall kunna ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt
bolagets bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman.

Håkan Strandlund, tf VD och ekonomichef

070 - 431 12 61

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aik-fotboll/r/kommunike-fran-aik-fotboll-ab-s-...
http://mb.cision.com/Main/14964/2472491/805797.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.