Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

AIK Fotboll: Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB, motiverade yttrande

Nomineringskommitté i AIK Fotboll AB (publ), org. nr 556520-1190,
motiverade yttrande.

Bakgrund
AIK Fotboll AB (AFAB) bildades runt millennieskiftet av AIK och
övertogs av AIK Fotbollsförening (FF) 2003. Genom åren har AIK:are
vid flera tillfällen erbjudits att köpa aktier i AFAB och drygt 100
miljoner kronor har investerats i AIK Fotboll i olika emissioner.
Idag har bolaget drygt 4.000 aktieägare som äger ca 90% av aktierna i
bolaget. FF äger ca 10% av aktierna och, i enlighet med RF:s regler
för idrottsaktiebolag, ca 52% av rösterna genom s k A-aktier.

AIK Fotboll arbetar till vardags och i organisationen till mycket stor
del som en enhet, "Ett AIK Fotboll". Dock består AIK Fotboll av två
skilda juridiska enheter med väsentligen olika ägarformer,
verksamheter och problemställningar. FF driver en omfattande
ungdomsverksamhet och är röstmässig majoritetsägare i AFAB. AFAB
driver elitverksamheten inom dam och herr och har avtal med AIK
huvudförening och FF för detta.

Sedan 1 juli 2008 tillämpar AIK Fotboll Svensk Kod för Bolagsstyrning,
"Koden" (AIK Fotbolls hemsida). I enlighet med denna har AFAB sedan
länge en nomineringskommitté (i koden kallad valberedning).
Nomineringskommittén har till uppdrag att lämna förslag till
ordförande vid årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en
av styrelseledamöterna i enlighet med Koden. Nomineringskommittén ska
också lämna förslag till val och arvodering av revisor.
Nomineringskommittén består av en person utsedd av FF, en person
utsedd av aktieägarna och en från samtliga aktieägare oberoende
person.

Situationen i år
I år har nomineringskommittén (NK) i AFAB och valberedningen (VB) i FF
haft ett tätt samarbete. Önskemål från FF om en allt väsentligt
speglad styrelse har hörsammats av NK. Det har varit naturligt
eftersom styrelserna i FF resp. AFAB redan under året enligt uppgift
haft ett bra samarbete. NK hade då haft som strategi att föreslå
bolagsstämman samma styrelse som VB föreslagit i FF. Eftersom
årsstämman i FF avslog VB:s förslag till styrelse har ett nytt och
oväntat läge uppstått. Den strategi som VB haft är inte längre
genomförbar.

Bolagsordningen i AIK Fotboll AB tillåter upp till tio ordinarie
styrelseledamöter och upp till fyra suppleanter. NK använder maximalt
enligt bolagsordningen tillgängliga ordinarie platser samt två
suppleanter i nomineringen vilket möjliggör att VBs förslag ryms inom
ramen för gällande bolagsordning.

NK har bestått av Niklas Strömstedt (representant för AIK
Fotbollsförening), Patrik Karlsson (representant oberoende från
större ägare) och Gustaf Eriksson (representant för större
minoritetsägare). NK har träffats vid 28 tillfällen och har därutöver
haft löpande kontakt. Nomineringskommittén har diskuterat de krav som
kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och
kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga
sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos
styrelseledamöterna samt även belyst Svensk kod för bolagsstyrnings
krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

NK har i sitt arbete intervjuat såväl ledningen för AIK Fotboll som
styrelseledamöter och samtliga vittnar om ett väl fungerande
styrelsearbete och ett positivt samarbetsklimat internt. Önskemål om
arbetsro och kontinuitet har varit en återkommande feedback. AIK
Fotboll har dessutom ett mycket framgångsrikt år bakom sig. Vi ser
ingen anledning att inte ge de som arbetat fortsatt förtroende.

Baserat på bolagets resultat och den utvärdering som skett anser NK
att sittande ordförande och ledamöter skall få förnyat mandat.
Därutöver anser NK att styrelsen ska förstärkas ytterligare med
Robert Falck, Tomas Franzén och Joen Averstad som styrelseledamöter
samt Jonas Svanberg och Nazanin Vaseghpanah som styrelsesuppleanter.
Ambitionen är fortsatt att tillföra ytterligare kvinnliga ledamöter
till styrelsen då en jämn könsfördelning eftersträvas. Vi uppmanar
dock samtliga aktieägarna (föreningen och minoritetsaktieägarna) att
snarast nå en långsiktig och bärkraftig överenskommelse om hur
styrningen av AIK Fotboll AB ska fungera framgent.

Noterades att Niklas Strömstedt (representant för FF) reserverat sig
mot NK förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aik-fotboll/r/nomineringskommitte-i-aik-fotbo...
https://mb.cision.com/Main/14964/2763571/1007448.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.