Du är här

2018-08-24

Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari - juni 2018

2018-08-24

Aino Health delårsrapport januari - juni 2018
- Uppdrag för offentlig sektor i Sverige, driftsättning i Tyskland, flera nya
partneravtal

januari - juni 2018
·Omsättning 9 875 (9 153) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -13 099 (-13 907) KSEK
· Kassaflöde -7 484 (-13 200) KSEK
· Resultat per aktie -2,4 (-2,6) SEK

april - juni 2018
·Omsättning 4 800 (4 436) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -5 824 (-8 516) KSEK
· Kassaflöde 815 (-7 520) KSEK
· Resultat per aktie -1,1 (-1,6) SEKDelårsrapport

Affären fortsätter utvecklas positivt

Vi fortsätter att utveckla verksamheten med god fart. Under årets första sex
månader har vi fortsatt att ta flera strategiska affärer och partneravtal.

I Sverige tog vi under kvartalet en viktig affär med Botkyrka kommun. Affären
är ett genombrott inom offentlig sektor och för vår affärsmodell med
utfallskontrakt.

Det är mig veterligen första gången den modellen används i Sverige, men vi har
stor erfarenhet av såväl offentlig sektor som utfallskontrakt på den
finländska marknaden. Ersättning utgår delvis löpande och delvis baserad på
resultat i efterskott. Vår erfarenhet är att det är en modell som ger mycket
goda resultat för såväl vår kund som för oss.

I Tyskland som är en stor marknad med hög potential har vi under det andra
kvartalet driftsatt Aino HealthManager, som vi tecknade avtal om i början av
året. Det är den första driftsättningen av HealthManager i Tyskland och det
visar att våra lösningar är väl lämpade för den tyska marknaden.

I Finland har vi tecknat flera partneravtal under andra kvartalet. I Förenade
Arab Emiraten har vi tecknat ett exklusivt parnterskapsavtal med Emirates
Artificial Intelligence Technologies LLC. Licensförsäljning genom partners
gör det möjlig för oss att skala upp vår affär och öka tillväxten. Vårt unika
sätt att förebyggande angripa frånvaroorsaker är grunden för det förtroende
kunder och partners ger oss.

Vårt resultat har ökat jämfört med motsvarande period. En bidragande orsak är
att vi har minskat våra kostnader. Mitt fokus ligger nu på att öka
intäkterna. Därför fortsätter vi att satsa på att skala upp affären genom
ökad licensförsäljning till nya kunder. Men också indirekt försäljning genom
partners, som ytterligare vidgar vårt nätverk och bidrar till en snabbare
tillväxt.

Fortsatt god utveckling av licensförsäljningen

Under kvartalet har vi ökat antalet användare med drygt 20 procent. Nu har vi
över 39 000 licensierade användare av vår plattform, Aino HealthManager.

Vi satsar på att utveckla vår plattform Aino HealthManager med ett förenklat
datagränssnitt, så kallat API-gränssnitt. Det innebär att även information
från aktörer i ekosystemet snabbare och enklare kan hämtas och analyseras.

Företrädesemission säkrar fortsatt expansion

På en extra bolagsstämma i augusti beslutades att genomföra en
företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) på ca. 24,6
miljoner SEK.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att stärka vår
finansiella ställning för en fortsatt expansion och att nå en kritisk volym
som säkerställer vår lönsamhet över tid.

Goda framtidsutsikter

Vi är verksamma inom ett område med goda framtidsutsikter. Deloittes rapport
The rise of the social enterprise, baserad på svar från 11 000 affärs- och
HR-chefer, kommer fram till en kärnfull slutsats. Det är nu viktigare än
någonsin att ta hand om sina medarbetare.

Vi på Aino delar den uppfattningen. Det är vitalt att lyssna till varje
enskilds medarbetares behov för att de ska kunna prestera och må bra på
arbetet.

Vår plattform, HealthManager, säkerställer att ledningen behandlar varje
individ jämlikt och med respekt, och hjälper dem att slippa
långsjukskrivningar och de problem som följer av en sådan, såväl för
individen som för arbetsgivaren.

Vårt sätt att förebyggande angripa frånvaroorsakerna är nyckeln till ett
friskare och mer lönsamt kundföretag. En ökad förståelse för värdet av
medarbetarna i kölvattnet av svårigheten att få tag i kompetent personal
driver också på utvecklingen i en positiv riktning. Framtiden är till vår
fördel och marknaden utvecklas åt rätt håll.

Jyrki Eklund
CEO Aino Health AB

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s
marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande genom Johans Strömbergs, utvecklingschef på Aino Health AB,
försorg klockan 08.30 den 24 augusti 2018.

För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och
processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system
av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade
kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och
engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet
blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO)
med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Aino delårsrapport januari-juni 2018
http://hugin.info/173359/R/2212567/862688.pdf
Pressrelease Aino Q2
http://hugin.info/173359/R/2212567/862689.docx

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.