Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Aktia Bank Abp: Aktia förnyar sin servicemodell och avslutar samarbetsförhandlingarna

Aktias samarbetsförhandlingar som inleddes 19.9 har slutförts 31.10. Efter
slutförandet av förhandlingarna har bolaget fattat beslut om ändringar,
till följd av vilka 92 uppgifter kommer att upphöra och ca 50 personer
kommer att erbjudas nya uppgifter. Aktia söker tillväxt i Finlands
tillväxtcentrum och sammanslår 18 av sina kontor med andra kontor. Aktia
förnyar nu kraftigt sin verksamhetsform och servicemodell och skapar en
framtidens bank.

Aktias samarbetsförhandlingar som inleddes 19.9 har slutförts. Efter
slutförandet av förhandlingarna har bolaget fattat beslut om ändringar,
till följd av vilka Aktia kommer att dra in totalt 92 arbetsuppgifter i
stället för de ursprungligen uppskattade 110 arbetsuppgifterna. Ungefär 50
personer erbjuds i och med förhandlingarna möjlighet till nya uppgifter
inom bolaget. 

?Det är viktigt att vi förnyar vår verksamhet. Vi håller nu på och skapar
en bank som är redo för både dagens och framtidens krav. Tekniken som
kontinuerligt utvecklas och ändringarna i människornas konsumtionsvanor
leder också till en ändring i kundbeteendet. Jag vill tacka alla våra
kunder för att de utmanat våra traditionella verksamhetsformer samt våra
medarbetare för deras arbetsinsats och förnyelseförmåga i detta
brytningsskede?, säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

Aktia söker tillväxt i tillväxtcentrum och gör ändringar i verksamheten på
18 av sina totalt 32 kontor. Kontoren i Houtskär, Nagu, Korpo, Hangö,
Ekenäs, Ingå och Lovisa sammanslås med andra kontor eller deras försäljning
till en annan aktör utreds. Kontoren i Munkshöjden, Myrbacka, Lojo, Kimito
och Korsholm sammanslås med andra kontor. I stället för de nuvarande
kontoren i Sibbo, Tusby, Pargas, Malax, Vörå samt Karleby grundas nya
kundmöteslokaler som fungerar genom tidsbokning. Ändringarna sker gradvis
med början i januari 2020. Dessutom kommer kontoret i Hagnäs att sammanslås
med kontoret Tre Smeder och kontoret i Grankulla med kontoret i Hagalund i
ett senare skede 2021.  Därutöver betjänar Aktia sina kunder via nät- och
mobiltjänsterna oberoende av plats och tid. Aktia kommer att informera sina
kunder i god tid om verkningarna av den nya servicemodellen och guida
kunderna genom ändringarna.

Förutom ändringarna i kontorsnätverket har bolaget beslutat som resultat av
förhandlingarna att omorganisera och koncentrera de produktionsmässiga
funktionerna inom kundservice och försäljning. Aktia stärker sina enheter
särskilt i Vasa. Samtliga planerade åtgärder uppskattas leda till en årlig
inbesparing på ca 3 miljoner euro från och med år 2020.

?Vi utvecklar som bäst vår servicemodell enligt kundbehoven och -beteendet
och söker enligt vår uppdaterade strategi tillväxt i större städer. För att
genomföra detta koncentrerar vi vår kompetens till dessa tillväxtområden.
Jag vill emellertid påminna våra kunder om att även om det traditionella
kontoret på hemorten skulle stänga sina dörrar, kommer vi inte att lämna
våra kunder, utan det handlar om en ändring i vår servicemodell. Alla våra
kunder är viktiga för oss även i fortsättningen?, säger Carola Nilsson,
ansvarig direktör för Aktias privatkundsverksamhet.

Aktia har under de senaste åren förnyat sin verksamhet. Bolaget förnyade
framgångsrikt sina tjänster genom strategin som förnyades 2017. Nu står en
omfattande förnyelse av funktionerna samt service- och verksamhetsmodellen
som grundar sig på den på hösten 2019 uppdaterade strategin i tur.
Uppdateringen baserar sig på en ändring i kundbeteendet och kundernas
önskemål om en mera platsoberoende hantering av ärenden samt om ekonomisk
rådgivning. Förutom detta utvecklar Aktia kraftigt sina
kapitalförvaltningstjänster. Ett av målen i servicemodellen är att göra den
belönade kapitalförvaltningskompetensen tillgänglig för alla finländare
genom en kombination av nya mötespunkter och digitala tjänster.

Mera information:
Mikko Ayub, verkställande direktör, Aktia Bank Abp
Carola Nilsson, vice verkställande direktör, direktör för affärsområdet
privatkunder, Aktia Bank Abp

Intervjubegäran via kommunikationen: tfn 010 247 6250,
kommunikation@aktia.fi

Aktia erbjuder ett brett urval av lösningar inom bankverksamhet,
kapitalförvaltning samt personförsäkringar. Aktias kunder betjänas via
kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktie noteras på
Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.